Agencja Konsultant Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa

Regon: 016262207
NIP: 522-25-29-264

XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000374860

Wysokość kapitału zakładowego:
50.000,- PLN w całości opłacony