Ubezpieczenia majątkowe – czym są i jakie są ich rodzaje?

Ubezpieczenia majątkowe to popularna forma ochrony życiowego dorobku. Zapewnia ono zabezpieczenie majątku (przykłady ubezpieczeń majątkowych – ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak pożar, powódź, huragan, kradzież z włamaniem czy rabunek. Rynek ubezpieczeń majątkowych w Polsce jest szeroki, a jego oferta rozbudowana.

Definicja ubezpieczenia majątkowego

Niegdyś w Polsce obowiązywała ustawa o ubezpieczeniach majątkowych. Dzisiaj ubezpieczenia majątkowe jako ubezpieczenia dotyczące mienia albo odpowiedzialności cywilnej regulowane są w art. 821 kodeksu cywilnego.

Według definicji ubezpieczenia majątkowe mają na celu pokrywanie strat materialnych powstałych w wyniku szkody. Na pytanie „co obejmują ubezpieczenia majątkowe?” najprostszą odpowiedzią jest „majątek”. Majątkiem jest każda fizycznie rozporządzalna rzecz. W umowie ubezpieczenia majątkowego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się chronić osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podział tych ubezpieczeń zależy od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka, przykładem takiego ubezpieczenia może być między innymi ubezpieczenia morskie, budynków od ognia itp. Niektóre ubezpieczenia majątkowe są obowiązkowe (np. obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie), jednak zdecydowanie większa część rynku to dobrowolne ubezpieczenia majątkowe.

Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Najczęściej ubezpieczanym ryzykiem jest ryzyko kradzieży. Ubezpieczenia majątkowe występują w wielu różnych dziedzinach, m.in. w komunikacji, w rolnictwie, w turystyce. Ich cechy i zakres każdorazowo opisane są w OWU ubezpieczeń majątkowych. 

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Ubezpieczenia dzielą się na ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe) i osobowe. Udział w rynku ubezpieczeń majątkowych jest znacznie większy niż ubezpieczeń osobowych. Więcej jest też rodzajów ubezpieczeń majątkowych niż rodzajów ubezpieczeń osobowych. Ubezpieczenia majątkowe mogą być wykupywane zarówno przez firmy, jak i przez osoby prywatne. Do ubezpieczeń majątkowych zaliczamy m.in.:

– ubezpieczenia domów i mieszkań (mienia)
– ubezpieczenia domów w budowie
– ubezpieczenia domków letniskowego
– ubezpieczenia wyposażenia mieszkania
– ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
– ubezpieczenia sprzętu AGD
– ubezpieczenia majątkowe OC
– ubezpieczenia gospodarcze majątku
– ubezpieczenia majątkowe gospodarstw domowych
– grupowe ubezpieczenia majątkowe
– ubezpieczenie bagażu podróżnego
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych
– ubezpieczenie maszyn
– ubezpieczenia budowlano-montażowe
– ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń
– kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych i morskich
– ubezpieczenie statków morskich
– ubezpieczenie lotnicze

Przykładowe rodzaje ryzyk, które z zasady mogą być ubezpieczone (i za które dostaniemy odszkodowanie):

– kradzież z włamaniem,
– rabunek,
– zdarzenia losowe w postaci: ognia, wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powodzi, zalania, huraganu, uderzenia piorunu, eksplozji, gradu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, obsunięcia się ziemi.

Ubezpieczenia majątkowe wady i zalety

Ubezpieczenia majątkowe są w Polsce bardzo popularne. Ubezpieczenia majątkowe dla osób indywidualnych kosztują relatywnie niewiele, choć trzeba pamiętać, że wysokość składki zależy od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Cena składki miesięcznej i całkowity koszt powodują, że wiele osób może sobie pozwolić na zakup ubezpieczenia majątkowego. Żeby poznać cenę, wystarczy skorzystać z kalkulatora online w dobrej porównywarce cen (np. Superpolisa.pl).

Do wad ubezpieczeń majątkowych należy zaliczyć to samo, co bywa ich zaletą – cenę, która w wypadku drogich składników majątku (luksusowy samochód, jacht) potrafi być wysoka. Ubezpieczenia majątkowe są też krótkotrwałe (z zasady obowiązują na rok).