Co to jest ubezpieczenie kr (kosztów ratownictwa)?

Ubezpieczenie kr (kosztów ratownictwa) ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego.

Ratownictwo polega na udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu wypadku oraz przetransportowaniu poszkodowanego do właściwej placówki medycznej. Podczas jazdy na nartach czy snowboardzie jesteśmy narażeni na wiele czynników, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Koszty, jakie niesie ze sobą akcja ratownicza często wykraczają poza finansowe możliwości turystów. Dlatego ważne jest, aby każdy narciarz, bez względu na stopień zaawansowania rozszerzył swoje ubezpieczenie narciarskie o koszty akcji poszukiwawczej i ratowniczej.

Ubezpieczenie kosztów ratownictwa zazwyczaj obejmuje swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku po zakończeniu akcji ratowniczej do najbliższego szpitala. W mniej skomplikowanych wypadkach może to być np. łódź motorowa lub skuter, w trudniejszych natomiast śmigłowiec, który angażuje znacznie większe środki finansowe.

Przykładem zwiększonych wydatków w tym zakresie może być koszt akcji ratowniczej, która prowadzona jest przy pomocy dużej liczby wykwalifikowanych ratowników, którzy używają przy tym specjalistycznego sprzętu (jednostki ratownictwa morskiego czy górskiego). Sam start śmigłowca wezwanego do przetransportowania poszkodowanego z gór do najbliższego szpitala wycenia się na 5 tysięcy euro. Dlatego tak ważne jest, aby np. jadąc na narty wykupić ubezpieczenie narciarskie pokrywające koszty ratownictwa. Nawet amatorskie narciarstwo po średniozaawansowanych trasach jest sportem obarczonym dużym ryzykiem, a możliwość pomocy poszkodowanemu jest utrudniona i najczęściej konieczna jest pomoc wyspecjalizowanej ekipy GOPR, nierzadko z użyciem helikoptera medycznego.  

W Polsce pomoc GOPR czy TOPR jest bezpłatna. Jednak jest to wyjątek od reguły. Ratownictwo górskie jest płatne we wszystkich najczęściej odwiedzanych przez polskich narciarzy krajach, jak Czechy, Słowacja, Francja, Austria, Włochy i Szwajcaria. Dlatego jadąc tam warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne kosztów ratownictwa górskiego.

Na szczęście dobre ubezpieczenie podróżne często zawiera w sobie koszty leczenia i ratownictwa (ubezpieczenie kl i kr).  Standardowe pakiety (w cenie do kilku złotych dziennie) oferują sumy gwarantowane kosztów ratownictwa w wysokości około 5000-6000 euro. Tymczasem jak wspomniano wyżej, sam start helikoptera może kosztować około 5000 euro. Dlatego przed wyborem ubezpieczenia, warto porównać ze sobą co najmniej kilka ofert. Jeśli posiadamy inne polisy turystyczne, w których są nieznane nam określenia zakresu, warto sprawdzić co to jest. Ubezpieczenie grupowe czasem również mogą obejmować ubezpieczenia kr, dlatego warto sprawdzić to na swojej polisie.

EKUZ

Jadąc na narty do któregoś z krajów Unii Europejskiej mamy możliwość korzystania z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebna jest do tego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wydaje właśnie NFZ.

EKUZ obowiązuje za granicą – tam, gdzie obowiązuje podpisana umowa (z jednostkami, będącymi odpowiednikiem polskiej służby zdrowia). To Fundusz zwraca pieniądze za nasze leczenie instytucji, która udzieliła nam pomocy lekarskiej poza granicami Polski. Zdarzają się sytuacje, że musimy zapłacić za usługę sami, a po powrocie możemy ubiegać się o zwrot kosztów NFZ na podstawie wystawionego rachunku.

EKUZ działa tylko za granicą (jadąc w polskie góry musimy sami zadbać o ubezpieczenie), a w ramach usług gwarantujących nam EKUZ jesteśmy upoważnieni do korzystania z wizyt lekarskich oraz porad specjalistów w nagłych wypadkach i konieczności wszczęcia leczenia.

Pamiętajmy, że EKUZ zapewnia nam tylko leczenie w zakresie podstawowym. Czasem bardziej opłacalne dla służby zdrowia będzie przewiezienie nas do Polski i kontynuowanie leczenia już na miejscu. Karta nie pokrywa też kosztów związanych z transportem nas jako chorych do Polski. Za tę usługę musimy zapłacić sami.