Ile kosztuje wycena mieszkania przez rzeczoznawcę?

Zastanawiając się przy wycenie mieszkania nad kosztem rzeczoznawcy należy mieć świadomość, że wartość usług rzeczoznawcy majątkowego nigdy nie zależy od wartości szacowanej nieruchomości. To, ile bierze rzeczoznawca, zależy od stopnia skomplikowania wyceny czy dostępności danych rynkowych oraz materiałów koniecznych do sporządzenia kosztu operatu szacunkowego mieszkania.

Wchodzi w to wiele czynników, m.in. czas sporządzenia wyceny czy nakłady towarzyszące procesowi szacowania, w tym m.in. koszty ponoszone przez rzeczoznawcę (dojazdy, materiały administracyjne, podatki, opłaty). Związane są one z celem wyceny (np. koszt wyceny mieszkania) oraz z koniecznością zastosowania różnych podejść, metod i technik szacowania.

Koszt operatu szacunkowego mieszkania

Rozważając tematykę kosztu rzeczoznawcy mieszkaniowego warto wiedzieć, że występują dwa rodzaje sytuacji:

  1. gdy zlecamy prywatnie wycenę nieruchomości,
  2. gdy wycena nieruchomości dokonywana jest w postępowaniu sądowym.

W pierwszym wypadku (np. kiedy potrzebujemy wyceny, bo zastanawiamy się jak i gdzie ubezpieczyć mieszkanie) na cenę operatu wpływa wiele czynników. Ceny usług rzeczoznawców są często najniższe w największych miastach, bo największa jest tam konkurencja. W dużych miastach istnieje również zjawisko podobieństwa nieruchomości – im więcej nieruchomości podobnych (np. całe osiedla identycznych bloków), tym usługa rzeczoznawcy jest łatwiejsza do wykonania. Wreszcie znaczenie ma tam stosunkowo niewielka odległość siedziby rzeczoznawcy od obiektu wyceny.

Upraszczając można założyć, że za standardową wycenę np. domu, mieszkania czy działki zapłacimy najczęściej kilkaset złotych. Ceny mogą jednak być bardzo różne, dlatego zawsze warto wcześniej wyraźnie ustalić cenę. Można popytać u różnych rzeczoznawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Cenniki znajdziemy też na stronach internetowych poszczególnych rzeczoznawców lub ich kancelarii.

W drugiej sytuacji (wycena nieruchomości na potrzeby postępowania sądowego) wycen dokonują rzeczoznawcy majątkowi, którzy są wpisani na listę biegłych sądowych. Tutaj sprawa kosztów jest ustalona bardziej precyzyjnie, bo wynagrodzenie biegłego sądowego jest dokładnie określone w przepisach (m.in. art. 288 k.p.c. czy art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Zgodnie z nimi za każdą rozpoczętą godzinę pracy biegłego sądowego z zakresu szacowania wartości nieruchomości (biegłego rzeczoznawcy majątkowego) należy się stawka od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (określonej w ustawie budżetowej). Przy aktualnej kwocie bazowej stawka godzinowa pracy biegłego wyniesie ok. 23-33 zł.