Czym zajmuje się Rzecznik Finansowy?

Podstawowym zadaniem Rzecznika Finansowego, urzędu, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, jest reprezentowanie interesów klientów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym. Dotyczy to produktów zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. Stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, która do momentu wprowadzenia zmian była Rzecznikiem Ubezpieczonych.

 

Biuro Rzecznika Finansowego składa się z czterech wydziałów:

  1. Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE),
  2. Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK),
  3. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS),
  4. Administracyjno-Finansowego (WAF).

 

Zakres kompetencji Rzecznika Finansowego jest następujący:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków indywidualnie kierowanych przez klientów do Rzecznika, związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed podmiot z rynku finansowego,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku finansowego,
  • informowanie właściwych organów nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu podmiotów rynku finansowego; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta,
  • stwarzanie możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów pomiędzy klientem a podmiotem rynku finansowego.

 

Biuro Rzecznika Finansowego


Al. Jerozolimskie 87


02-001 Warszawa


tel. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27

http://rf.gov.pl/kontakt

 

 

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: