Jakie instytucje ubezpieczeniowe działają na polskim rynku?

Polski rynek ubezpieczeniowy jest wspierany przez kilka instytucji, które mają za zadanie czuwać nad jego prawidłowym funkcjonowaniem oraz pilnować praw zarówno ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych w nich osób.

 

Do najważniejszych instytucji należą:

 

Działająca od 1990 roku PIU jest organizacją, która reprezentuje wszystkie działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeniowe. Ta instytucja wspiera konstruowanie prawa w związku z pojawiającymi się w nim zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń, a także pełni funkcję edukacyjną, prowadząc działalność na rzecz poprawy świadomości ubezpieczeniowej wśród Polaków. Przynależność ubezpieczycieli do PIU jest obowiązkowa.

 

Podstawowym zadaniem UFG jest wypłata odszkodowań niewinnym ofiarom wypadków komunikacyjnych, czyli tym osobom, które zostały poszkodowane przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów mechanicznych, ale też rolników. UFG zajmuje się również wypłatą odszkodowań poszkodowanym, jeśli sprawca zdarzenia uciekł z miejsca wypadku. Jest to również instytucja, która zbiera dane na temat historii szkód kierowców, a także egzekwuje kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

PBUK jest organizacją skupiającą w swoich strukturach tych ubezpieczycieli, którzy sprzedają w Polsce obligatoryjne OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przynależność zakładów ubezpieczeń do biura jest obowiązkowa. Do jego najważniejszych obowiązków należą:

– zawieranie umów z zagranicznymi biurami o uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych,

– wsparcie lub właściwa likwidacja szkód spowodowanych w Polsce przez zagranicznych kierowców, którzy posiadają własne krajowe ubezpieczenie,

– wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych, które są honorowane za granicą.

 

KNF sprawuje nadzór nad sektorami finansowymi: bankowym, rynkiem kapitałowym, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz ubezpieczeniowym i emerytalnym. Komisja ma za zadania podejmować działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi tych sektorów, stać na straży konkurencyjności, edukować i informować opinię publiczną w zakresie finansów, wspomagać prawodawstwo i nadzór nad rynkami finansowymi.

 

Oprócz wyżej wymienionych instytucji na polskim rynku ubezpieczeniowym działają także Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

 

Podstawowym zadaniem Rzecznika Finansowego, urzędu, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych, jest reprezentowanie interesów klientów korzystających z usług oferowanych na rynku finansowym. Dotyczy to produktów zarówno zakładów ubezpieczeń, jak i banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. Stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow, która do momentu wprowadzenia zmian była Rzecznikiem Ubezpieczonych.

 

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: