Przerwa w ubezpieczeniu OC a zniżki

Od sprzedaży ostatniego auta minęło kilka lat. Po czasie decydujemy się na zakup nowego pojazdu, a tym samym polisy OC. Czy przerwa w ubezpieczeniu OC oznacza utratę zniżek ubezpieczenia samochodu? To zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przepisy dotyczące firm ubezpieczeniowych nie regulują tego w jaki sposób mają one przyznawać i honorować zniżki w OC. Dlatego każde z towarzystw może dowolnie rozstrzygać to, jaką stawkę naliczyć w przypadku przerwy w ubezpieczeniu OC. Jednym słowem – ile firm tyle reakcji na brak ciągłości OC.

Przerwa w ubezpieczeniu samochodu

Aby wyjaśnić sytuację najłatwiej posłużyć się przykładem. Załóżmy, że kierowca był właścicielem samochodu przez 10 lat i uzyskał pełne 60% zniżek OC. Następnie sprzedał auto i przez rok jeździł wyłącznie autem służbowym. Później zdecydował się na samozatrudnienie i zakup auta w leasing, gdzie ubezpieczycielem pojazdu było podmiot leasingujący. Po kolejnych trzech latach zdecydował się na zakup auta na własność. Jak potraktowały go ubezpieczalnie?

Pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe uznało, że przerwa w ubezpieczeniu OC jest zbyt długa i nasz kierowca w skutek braku ciągłości OC będzie musiał zapłacić kwotę podstawową, czyli będzie miał 0% zniżek. Z uwagi na to, że posiada prawo jazdy od wielu lat nie będzie musiał płacić tzw. zwyżki za wiek i krótki okres posiadania uprawnień.

Kolejne towarzystwo uznało, że brak kontynuacji ubezpieczenia OC nie stanowi aż takiego problemu. Mniej rygorystyczne podejście objawiło się tym, że towarzystwo zdecydowało się na „odebranie” po 10% zniżek za każdy rok powyżej 2-letniego okresu dopuszczalnej przerwy ubezpieczenia.

Ostatnie towarzystwo potraktowało naszego kierowcę jako doświadczonego i bezpiecznego. Utrata zniżek OC zatem nie nastąpiła, przerwa w ubezpieczaniu nie miała wpływu na zaufania do jego umiejętności za kierownicą. Dzięki temu mógł zapłacić OC ze zniżką 60%.

Przerwa w ubezpieczeniu OC a utrata zniżek

Ciągłość ubezpieczenia OC samochodu jest zatem istotna w przypadku wykupu polisy po pauzie w posiadaniu auta. W zależności od ubezpieczyciela okres honorowania wcześniej wypracowanych zniżek jest różny. Na pytanie „po jakim czasie przepadają zniżki OC” można odpowiedzieć, że w przypadku większości towarzystw warunki mogą być różne po dwóch latach przerwy w posiadaniu polisy od odpowiedzialności cywilnej auta. Krótsza przerwa w OC zazwyczaj nie rodzi dla kierowcy negatywnych skutków.

Należy jednak zaznaczyć, że czym innym jest przerwa w OC spowodowana brakiem np. sprzedażą pojazdu, a czym innym nieodnowienie ubezpieczenia posiadanego samochodu. Tego rodzaju przerwa w ubezpieczeniu OC karana jest z urzędu i jest nieunikniona, a jej wysokość zależy od czasu, przez jaki nie posiadaliśmy OC.