Kara za brak OC - co grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC?

Do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC zobowiązani są wszyscy bez wyjątku posiadacze pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych. Muszą oni posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, niezależnie od tego, czy jest on użytkowany, czy nie. Osoba, która pomimo obowiązku nie wykupi ubezpieczenia OC, będzie zobowiązana do zapłacenia kary za brak OC.

Mandat za brak OC

Jeśli kierowca nie ma przy sobie poświadczenia zakupu OC, zapłaci mandat w zwyczajowej wysokości 50 zł. Niedawna nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zakłada, że już niedługo kierowcy w ogóle nie będą musieli mieć „świstka” OC przy sobie – policjanci będą mieli dane potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC w swoim systemie. Jeśli kierowca w ogóle nie ma wykupionego ważnego ubezpieczenia OC, wtedy policja zgłasza sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od rodzaju pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC?

Za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Jest ona wyznaczana urzędowo i stała, co oznacza, że nie da się jej zmniejszyć, czy wynegocjować. Kierowca poruszający się samochodem osobowym bez ważnej polisy OC, zapłaci karę o wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy. Obecnie za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC właściciel auta osobowego zapłacić musi grzywnę w kwocie do 3500 zł.

Brak ciągłości w OC

Im krótsza przerwa w ubezpieczeniu OC, tym mniejsza wysokość kary. Kary w maksymalnej wysokości zapłacą osoby, które nie będą miały ważnego ubezpieczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Do 3 dnia bez OC włącznie naliczane jest 20% stawki, a od 4 do 14 dnia – 50% pełnej kary.

Jaka kara za brak OC motocykla, ciężarówki i innych pojazdów?

Posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów poruszając się bez OC muszą liczyć się z karą o wysokości trzech minimalnych pensji. Jeżdżąc bez polisy motocyklem lub skuterem kierowca naraża się na karę w wysokość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Brak ubezpieczenia OC nieużywanego samochodu

Nieużywania pojazdu w żaden sposób nie powoduje ustania obowiązku ubezpieczeniowego w postaci posiadania ważnej polisy OC.

Kara za brak OC nieunikniona

Fakt posiadania ubezpieczenia OC weryfikuje policja podczas kontroli drogowej. Karę za brak OC zapłacić można również wówczas, gdy nieubezpieczonego ominie spotkanie z drogówką. Kierowcy, którzy nie dopełnili obowiązku w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spodziewać się mogą spotkania z tzw. „wirtualnym policjantem”, czyli narzędziem wykrywającym przerwy w OC przez cykliczne kontrole informacji zawartych w bazie UFG.

Dzięki wirtualnym kontrolom wykrywana jest ponad jedna trzecia kierowców bez polisy OC. Z raportu UFG wynika, że liczba ujawnionych w ten sposób nieubezpieczonych wzrosła, w ostatnich trzech latach, o ponad 50%.