Polisa posagowa - co to jest, jaką wybrać dla dziecka i wnuka?

Chcesz zapewnić dziecku możliwość studiowania na wymarzonej uczelni? Rozważ polisę dla dziecka, która łączy w sobie funkcję ochronną oraz inwestycyjną.

Co to jest polisa posagowa?

Polisa posagowa zabezpiecza przyszłość dziecka. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie posagowe uwzględnia posag dla dziecka. Ten rodzaj polisy posagowej dla dziecka stanowi z jednej strony ochronę, a z drugiej jest inwestycją. Ubezpieczenie posagowe jest zawierane na okres od 5 lat, aż do momentu ukończenia przez dziecko 25. roku życia.

Polisa posagowa dla wnuka

Co ważne, ubezpieczenie posagowe dla dzieci nie musi być zawierane przez jego rodziców. Fundatorem może być zarówno rodzic, opiekun prawny, jak i osoba prawna czy dowolna pełnoletnia osoba fizyczna. Podstawowym warunkiem jest zadeklarowanie regularnego opłacania składek przez cały czas trwania umowy. 

Jaka polisa posagowa dla dziecka?

Kwota ubezpieczenia zależy od wysokości składek oraz długości ich opłacania. Nie bez znaczenia pozostaje też sposób oszczędzania. Minimalna wpłata miesięczna ubezpieczenia posagowego może wynosić nawet mniej niż 100 zł. W niektórych polisach dolny próg składki jest określany ściśle przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Górna granica jest zawsze określana przez osobę płacącą składkę.

Polisa posagowa – wyliczenie

Wybierając fundusze posagowe zabezpieczenia dzieci powinniśmy się jeszcze podjąć decyzję, jaka część odkładanych pieniędzy zostanie przeznaczona na wypłatę w razie śmierci rodzica, a jaka dopiero po upłynięciu określonego w umowie czasu. To w jaki sposób określimy konkretny wariant ubezpieczenia posagowego, będzie zależało od indywidualnych preferencji czy potrzeb.

Kalkulator polisy posagowej pozwoli nam zapoznać się z możliwościami jakie niesie zakup ubezpieczenia. Dzięki niemu dowiemy się, jak obliczyć ubezpieczenie posagowe dla dzieci. Wybór najlepszej polisa posagowa dla dziecka powinien być poprzedzony skrupulatna analizą, uwzględniającą oprócz składek na fundusz posagowy dla dziecka również inne obciążenia.

Polisa posagowa a podatek

Ważnym atutem ubezpieczenia posagowego dzieci jest możliwość zgromadzenia pieniędzy, które są zwolnione z podatku Belki. Oznacza to, że wybierając fundusz posadowy dla dzieci nie będziemy musieli oddawać żadnych pieniędzy, niezależnie od tego, czy stanowią one zyski od inwestycji, czy też nie.

Polisa posagowa – czy warto?

Polisa dla dziecka zakłada, że ubezpieczonym jest rodzic lub inna osoba kupująca ubezpieczenie, a współubezpieczonym dziecko. Fundusz posagowy dla dziecka może być ukierunkowany na gromadzenie oszczędności dla dziecka, które otrzyma po rozpoczęciu dorosłego życia albo traktowany jako zabezpieczenie na wypadek śmierci rodzica. W takim przypadku dziecko otrzymuje tzw. rentę, która zazwyczaj jest kilkakrotnie wyższa niż suma, którą do tej pory wpłacano na polisę posagową. Niezależnie od tego, czy chcemy zabezpieczyć dziecko na wypadek naszej śmierci, czy zapewnić oszczędności na start w dorosłe życie, możemy być pewni, że zgromadzone na polisie pieniądze z pewnością się dziecku przydadzą.