Rejestracja anglika w Polsce krok po kroku

Samochody tzw. angliki od kilku lat są popularnym celem zakupów Polaków. Angielskie samochody bywają nawet o kilkadziesiąt procent tańsze od modeli kontynentalnych. Od 2015 r. rejestracja samochodu z Anglii jest u nas oficjalnie możliwa. Co trzeba zrobić, by móc cieszyć się jazdą anglikiem w Polsce?

Czy można rejestrować angliki w Polsce?

Znowelizowane w czerwcu 2015 roku przepisy pozwalają na rejestrację auta z Anglii z kierownicą po prawej stronie. Aby zarejestrować taki samochód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi być on konstrukcyjnie przystosowany do ruchu prawostronnego. Brak obecnie konieczności dokonania tzw. przekładki, tj. przełożenia układu kierowniczego na lewą stronę, natomiast trzeba wymienić kilka części: przednie lampy (łącznie z przeciwmgielnymi), wkłady lusterek oraz prędkościomierz (według polskich zasad szybkość musi być liczona w kilometrach, a nie w milach).

Po wprowadzeniu zmian diagnosta na stacji diagnostycznej powinien wydać nam dokument dopuszczający pojazd do ruchu. Jeśli go otrzymamy, zebrany komplet dokumentów i dowodów opłat powinniśmy przedłożyć w lokalnym Wydziale Komunikacji.  

Ile kosztuje rejestracja anglika?

Niektórzy ubezpieczyciele oferują właścicielom anglików dużo wyższe składki niż właścicielom pojazdów z kierownicą po lewej stronie, sięgające nawet 300% normalnej ceny dla standardowego samochodu. Większość ubezpieczycieli oferuje OC o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset złotych drożej ze względu na umiejscowienie kierownicy po prawej stronie. Jeśli zastanawiacie się ile kosztuje ubezpieczenie anglika, radzimy skorzystać z kalkulatora w porównywarce ubezpieczeń i znaleźć jak najkorzystniejszą cenowo polisę. Według danych Superpolisa.pl ubezpieczenie anglika można znaleźć w cenie nieodbiegającej od cen samochodów z kierownicą po lewej stronie.  

Co jest potrzebne przy rejestracja anglika w Polsce?

Wpierw należy wydrukować i wypełnić wniosek – formularz znajdziemy w Urzędzie oraz na stronie internetowej urzędu. Następnie musimy zebrać oryginały wymienionych niżej dokumentów. Kolejnym krokiem będzie wizyta w Wydziale Komunikacji, gdzie uiszczamy opłaty i rejestrujemy pojazd. Po zarejestrowaniu pojazdu otrzymamy tymczasowy dowód rejestracyjny, który należy w ciągu 30 dni od daty rejestracji pojazdu wymienić na właściwy.

Ustawodawca dopuścił do rejestracji na terenie Polski pojazdy z kierownicą po prawej stronie wyłącznie kategorii M1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej 4 koła i nie więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy, rozwijające prędkość ponad 40 km/h. Nie można zatem zarejestrować sprowadzonego z Wielkiej Brytanii np. pojazdu ciężarowego, autobusu ani samochodu dostawczego (kategoria N1), a jedynie np. małego busa, pamiętając przy tym o ograniczeniu do 8 miejsc.

Samochód, który właściciel chce zarejestrować w Polsce, może być sprowadzony wyłącznie z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie uprzednio był zarejestrowany. Nie można zatem rejestrować samochodów sprowadzonych z innych państw, gdzie obowiązuje ruch lewostronny takich jak np. Japonia, Nowa Zelandia, Australia itd.

Rejestracja pojazdu z kierownicą po prawej stronie jest wykonywana w taki sam sposób, jak innych samochodów sprowadzonych zza granicy. Wyżej wspomniane dokumenty to:

 • Wniosek właściciela pojazdu o rejestrację.
 • Dowód własności (np. umowa kupna sprzedaży, faktura zakupu, umowa zmiany właściciela, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o własności).
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu.
 • Karta pojazdu (jeśli jest).
 • Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł.
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.
 • Tłumaczenia na język polski dokumentów, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Odmowę wydania zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku badań technicznych diagnosta może orzec w przypadku:

 • Braku dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Braku zapewnienia minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym), określonego w załączniku nr 13 do rozporządzenia o warunkach technicznych, w pojeździe przystosowanym konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu).
 • Reflektorów świateł mijania nieprzeznaczony do ruchu prawostronnego.
 • Braku asymetryczności świateł mijania i oświetlenia drogi po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie.
 • Braku wyskalowania prędkościomierza w km/h albo jednocześnie w km/h i mph.

Przy rejestracji samochodu z kierownicą po prawej stronie, pobierane są takie same opłaty, jak w przypadku rejestracji sprowadzonego pojazdu z kierownicą po stronie lewej.

Po przejściu badań technicznych pojazd może zostać zarejestrowany. Przed jej dokonaniem należy zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC dla pojazdu, a dowód jej zawarcia należy okazać w urzędzie.

Rejestracja anglika w Polsce po przekładce i bez przekładki

Po zalegalizowaniu rejestracji anglików w Polsce w 2015 r. okazało się, że przepisy są wadliwe, jednak wyłącznie dla anglików, których właściciele mimo wszystko zdecydowali się na przekładkę. Urzędnicy byli zobligowani, by wbić do dowodu rejestracyjnego pojazdu adnotację, że kierownica znajduje się po prawej stronie. Zapis niezgodny ze stanem faktycznym został zniesiony po kilku miesiącach na mocy nowelizacji przepisów i dziś anglik po wykonaniu przekładki kierownicy oficjalnie może występować jako wersja kontynentalno-europejska. Natomiast anglik bez przekładki może jeździć po naszych drogach pod warunkiem dokonania zmian technicznych opisanych w podrozdziale „Czy można rejestrować angliki w Polsce”.

Czy warto rejestrować anglika w Polsce?

Poruszanie się po polskich drogach samochodem z kierownicą po prawej stronie bez dokonania tzw. przekładki może być na dłuższą metę problematyczne. Kluczowym elementem jest tu bezpieczeństwo. Manewr wyprzedzania na drodze jednojezdniowej będzie wymagał bardzo dużej ostrożności. Trudne mogą okazać się również codzienne sytuacje jak płacenie za autostrady czy pobieranie biletów parkingowych. Natomiast koszt dokonania przekładki, po której stajemy się posiadaczami anglika z kierownicą po lewej stronie, powoduje, że warto rozważyć kupno samochodu z rodzimego rynku. Przerejestrowanie samochodu z Anglii na dłuższą metę prawdopodobnie stanie się mało opłacalne.