Sprzedaż samochodu formalności - co zrobić po sprzedaży auta?

Przygotowanie auta do sprzedaży to nie tylko zadbanie o jego wygląd zewnętrzny i stan techniczny. Oznacza to również pamiętanie o związanych z taką transakcją formalnościach prawnych oraz ubezpieczeniowych. Trzeba mieć świadomość, że nie tylko kupujący, ale również sprzedający musi dopełnić formalności związanych ze sprzedażą pojazdu, zadając sobie pytanie: „sprzedałem auto i co dalej?”. Jakie formalności oprócz wyrejestrowania pojazdu po sprzedaży należą do obowiązków dotychczasowego właściciela pojazdu? Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? W poniższym poradniku odpowiadamy, co trzeba zrobić po sprzedaży samochodu.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Gdy umowa kupna-sprzedaży jest już podpisana zarówno przez kupującego, jaki i sprzedającego, należy zadbać o pozostałe formalności. Dla sprzedającego pojazd podpisanie tego dokumentu jest jednoznaczne z koniecznością wizyty w wydziale komunikacji. Należy udać się do urzędu, w którym samochód był rejestrowany, aby powiadomić wydział komunikacji o zbyciu pojazdu.

W szczególnych przypadkach konieczne okazać się może również rozliczenie z urzędem skarbowym. Dotyczy to osób, które właścicielami auta były krócej niż pół roku. Dobrze jest, gdy dotychczasowy właściciel auta odwiedzi również swojego ubezpieczyciela. Do towarzystwa ubezpieczeń należy dostarczyć oświadczenie o przeniesieniu własności pojazdu na inną osobę i podać jednocześnie jej dane. Dzięki temu nie musimy obawiać się konieczności opłacenia kolejne raty składki bądź wznowienia polisy.

Zwrot składki OC

Powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu może pozwolić również na odzyskanie części składki opłaconych ubezpieczeń OC i AC. Przy ubezpieczeniu autocasco zwrot przysługuje zazwyczaj za każdy niewykorzystany dzień ochrony liczony od następnego dnia po sprzedaży. W przypadku obowiązkowej polisy zwrot jest uzależniony od postępowania kupującego. Bowiem może on zrezygnować z polisy OC (którą otrzymał od sprzedawcy wraz z autem) i wykupić nową. Równie dobrze może z przekazanej mu polisy OC korzystać do końca terminu ważności. Tylko w pierwszym przypadku sprzedający auto liczyć możne na zwrot niewykorzystanej składki.

Sprzedaż samochodu podatek

Prawie zawsze w przypadku zakupu samochodu trzeba zgłosić się do urzędu skarbowego i zapłacić podatek. Po zakupie samochodu na umowę kupna-sprzedaży mamy 14 dni na wypełnienie formularze PCC-3 i zapłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych. Podatek ten wynosi 2 proc. wartości pojazdu. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które kupiły auto warte nie więcej niż 1000 złotych. Warto też wiedzieć, że urzędnicy mogę zakwestionować wartość pojazdu, jeśli dojdą do wniosku, że zadeklarowana na umowie kwota jest zbyt niska.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że czasem także sprzedający musi uregulować należność wobec fiskusa. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy do sprzedaży auta doszło w ciągu 6 miesięcy od zakupu auta. Ciekawostką jest sam sposób liczenia tego sześciomiesięcznego okresu, ponieważ termin konieczności opłacenia podatku po sprzedaży auta liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. To oznacza, że jeśli kupimy auto w maju, to półroczny okres upłynie 1 grudnia.

Wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Po sprzedaży samochodu musisz pisemnie powiadomić Wydział Komunikacji, w którym rejestrowałeś swój samochód o jego zbyciu. Masz na to 30 dni. Pamiętaj, że złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie jest jednoznaczne z jego wyrejestrowaniem – nie musisz wyrejestrowywać auta po sprzedaży.