Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty – jakie wybrać i ile kosztuje?

Zawód fizjoterapeuty, podobnie jak każdy zawód medyczny, związany jest z dużą odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów.  Dlatego jego uprawianie wymaga odpowiedniej ochrony w postaci ubezpieczenia OC fizjoterapeuty, które uregulowany jest przez nową ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Jakie ubezpieczenie powinien zatem posiadać fizjoterapeuta?

Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty wybrać?

Zgodnie z nową ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, które weszła w życie 31.05.2016 r., każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą miał 30 miesięcy na przekształcenie działalności w podmiot leczniczy. Po upływie 30 miesięcy, czyli po dniu 30 listopada 2018 r., przekształcenie zostało określone jako obowiązkowe. Zgodnie z art. 143 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty brak spełnienia obowiązku skutkować będzie utratą prawa do wykonywania zawodu.

Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie fizjoterapeuty?

Przedsiębiorcy z podpisaną umową z NFZ muszą wykupić polisę obowiązkową polisę obowiązkową (ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów) z sumami gwarancyjnymi 30 tys. euro na jedno zdarzenie i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Zgodnie z ustawą fizjoterapeuta musi być wpisany także do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, który potwierdza prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że polisa obowiązkowa OC chroni tylko i wyłącznie świadczenia medyczne, udzielane przez tego fizjoterapeutę.

Fizjoterapeuta bez umowy z NFZ wykupuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty, w wybranym przez siebie wariancie. Dotyczy to również fizjoterapeutów wykonujący zawód w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia może wykupić polisę dobrowolną, z dowolną sumą gwarancyjną. Ustawa nie zmienia tej sytuacji.

Fizjoterapeuta, który zgodnie z ustawą przekształcił działalność gospodarczą w podmiot leczniczy, rejestrując się w Rejestrze Podmiotów Leczniczych, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego dla fizjoterapeuty-podmiotu leczniczego, z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Fizjoterapeuta, który rozpoczął działalność po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty tj. 30.05.2016 r. ma obowiązek zarejestrować się jako podmiot leczniczy i wykupić obowiązkowe OC z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia.

Placówka fizjoterapeutyczna jako podmiot leczniczy zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Leczniczych u wojewody, ma obowiązek wykupienia polisy z sumami gwarancyjnymi 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Tego rodzaju polisa obowiązkowa chroni wszystkie osoby zatrudnione zgodnie z liczbą fizjoterapeutów zgłoszonych do ubezpieczenia.

Cena ubezpieczenia dla fizjoterapeuty

Obecnie polisę dla fizjoterapeuty można nabyć w PZU oraz INTER Polska. Koszt ubezpieczenia uzależniony jest od warunków polisy i sum gwarancyjnych.