Ubezpieczenie grupowe - co to jest i kto może do niego przystąpić?

W wielu instytucjach spotkasz się z grupowym ubezpieczeniem na życie. Żeby do niego przystąpić wystarczy tylko wypełnić deklarację. Jakie są wady i zalety tego rodzaju ubezpieczeń oraz co obejmuje ubezpieczenie grupowe w pracy?

Co to jest i co nam daje ubezpieczenie grupowe?

Zgodnie z definicją grupowe (zbiorowe) ubezpieczenie na życie to polisa grupowa oferowana zazwyczaj w ramach umowy z pracodawcą. Osoby zatrudnione w danej firmie mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego na z góry ustalonych warunkach. Składka grupowego ubezpieczenia na życie jest równa dla wszystkich pracowników, niezależnie od wieku i stażu pracy w tym miejscu. Ubezpieczenia grupowe dla firm to polisa przeznaczona wyłącznie dla osób zatrudnionych. Pracodawca płaci za ubezpieczenie grupowe i jest w nim ubezpieczającym.

Po odejściu z pracy możliwa jest kontynuacja ubezpieczenia grupowego w formie indywidualnego ubezpieczenia grupowego (ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych), czasem jednak odbywa się to na zmienionych, gorszych warunkach.

Podstawą przystąpienia do ubezpieczenia jest umowa o pracę w danej firmie lub umowa zlecenie. Składka może być odprowadzana w całości przez pracodawcę, w całości przez pracownika lub na zasadzie udziałów – wówczas część finansowana jest przez pracodawcę, a część przez pracownika. Jeśli pracownik pokrywa koszt swojej polisy, składka jest potrącana z pensji i odprowadzana bezpośrednio na konto ubezpieczyciela.

W razie zdarzenia ubezpieczeniowego, pracownik zgłasza żądanie odszkodowania z ubezpieczenia grupowego. Czas na zgłoszenie roszczenia w ubezpieczeniu grupowym zależy od zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

W porównaniu do polis indywidualnych charakteryzują się niską składką (niższe stawki ubezpieczeń grupowych), ale i zazwyczaj słabszym zakresem ochrony. Grupowe ubezpieczenie na życie gwarantuje przede wszystkim wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia: naturalnego zgonu ubezpieczonego lub jego członków rodziny, śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem i trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Każda taka polisa składa się z dwóch elementów:

  • umowy podstawowej,
  • umów dodatkowych.

Zakres ubezpieczenia może zostać poszerzony o umowy dodatkowych ubezpieczeń grupowych, np.:

  • leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie grupowe NNW),
  • leczenie w przypadku ciężkiej choroby (ubezpieczenie grupowe chorobowe),
  • gwarancję świadczeń w przypadku szczęśliwego zdarzenia, jakim są narodziny dziecka osoby ubezpieczonej (dotyczy ubezpieczeń pracowniczych) – tzw. ubezpieczenie grupowe rodzinne.

Do ubezpieczeń pracowniczych oferowane są także różnego rodzaju dodatki, które mają pomóc pracownikowi w szybkim powrocie do zdrowia, np. pakiety medyczne, karty apteczne czy tzw. usługi asystenta (m.in. domowa opieka pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny itp.).

Kto może zawrzeć ubezpieczenie grupowe i jak do niego przystąpić?

Ubezpieczenie grupowe (zbiorowe) nie jest obowiązkowe. Może je zawrzeć pracownik firmy (tzw. grupa zamknięta), albo osoba indywidualna bezpośrednio u ubezpieczyciela (tzw. otwarte ubezpieczenia grupowe, do których każdy może przystąpić).

Od ilu osób można zawrzeć ubezpieczenie grupowe? Do ubezpieczenia grupowego potrzebna jest określona grupa osób (czasami można je zawrzeć już od kilku osób), np.:

  • pracowników jednej firmy,
  • kredytobiorców danego banku,
  • klientów biura podróży (ubezpieczenie turystyczne grupowe na wyjazd lub wycieczkę),
  • uczniów, dzieci w przedszkolu (ubezpieczenie grupowe w przedszkolu / szkole),
  • pozostałych pracowników np. szkoły, przedszkola.

Zamiast wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na życie (tak jak przy polisach indywidualnych) zazwyczaj wypełniamy jedynie deklarację przystąpienia do ubezpieczenia. Ubezpieczenie grupowe działa od momentu przystąpienia (podpisania deklaracji). Jeśli zrezygnujemy z pracy, nie popisując umowy indywidualnego ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenie grupowe wygasa.  

Jak wybrać ubezpieczenie grupowe?

To, jakie ubezpieczenie grupowe wybrać, zależy od tego, czego obawiamy się najbardziej. Każdy rodzaj ubezpieczenia grupowego uwypukla inne korzyści. Należy do tego dobrać ubezpieczenia dodatkowe, które uzupełnią zakres ubezpieczenia głównego. To, gdzie najlepiej zawrzeć ubezpieczenie grupowe, zależy od oferowanych warunków (zakres) oraz sumy ubezpieczenia. Jak sprawdzić, czy już mamy ubezpieczenie grupowe? Najlepiej zapytać o to w dziale kadr swojego pracodawcy bądź swojego agenta ubezpieczeniowego (grupa otwarta).

Jeśli jest się pracodawcą, ważną kwestią jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia dla swoich pracowników. Należy zwrócić uwagę na oferowane sumy, liczbę umów dodatkowych oraz ich zakres. Im szersza jest oferta, tym bardziej będzie korzystna. Nie bez znaczenia będzie również składka, pokazująca, ile kosztuje ubezpieczenie grupowe. Wiadomo, że i pracownicy, i pracodawca będą chcieli zapłacić jak najmniejszą składkę. Najlepszą polisą będzie ta, w której jest atrakcyjny i korzystny stosunek zakresu ochrony do oczekiwanej składki.

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego

Rezygnacja z ubezpieczenia grupowego odbywa się na takich samych zasadach, jak rezygnacja z ubezpieczenia indywidualnego (wypowiedzenie). Po odejściu z pracy pracownik może kontynuować ubezpieczenie na zasadzie ubezpieczenia indywidualnego będącego kontynuacją grupowego (patrz: Co to jest i co nam daje ubezpieczenie grupowe).

Czy warto przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Jakie atuty posiada ubezpieczenie grupowe? To znacznie tańsza oferta niż ubezpieczenie indywidualne, choć zazwyczaj oferująca też mniejszą ochronę. Dużym atutem tego rodzaju ubezpieczeń jest też minimum formalności, które trzeba spełnić.  Zamiast wypełniać kilka szczegółowych formularzy, czytać OWU, przedstawiać wyniki badań lekarskich można ograniczyć się do wypełnienia jednostronicowej deklaracji. W przypadku ubezpieczenia pracowniczego nie trzeba też pamiętać o opłaceniu miesięcznej składki – zrobi to za nas pracodawca.