Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Wiele osób zatrudnionych w zakładach pracy objętych jest polisą ubezpieczeniową, zawieraną w ramach ubezpieczeń grupowych. Dlatego dziś większość pracowników już wie co to jest ubezpieczenie grupowe. Wydaje się, że wobec tego zainteresowanie indywidualnymi polisami na życie wśród nich powinno być niewielkie. Może jednak warto zrezygnować z ubezpieczenia grupowego na rzecz indywidualne ubezpieczenie na życie? Przybliżamy tę tematykę w poniższym poradniku.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym

Ubezpieczenia indywidualne i grupowe co do zasady mają ten sam cel. Zadaniem jednego i drugiego jest wsparcie bliskich osoby ubezpieczonej na wypadek jej śmierci. Ich zadaniem jest również zapewnienie pieniędzy na leczenie i powrót do zdrowia w razie choroby ubezpieczonego lub jego pobytu w szpitalu.

Ubezpieczenie grupowe w pracy zawierane jest między zakładem pracy a towarzystwem ubezpieczeniowym. Decydując się na ubezpieczenie indywidualne, mamy możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe umowy, które będą „szyte na miarę”, to znaczy lepiej dostosowane do naszej osobistej sytuacji. Ma to znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy w naszym życiu dochodzi do pewnych przełomowych wydarzeń w rodzaju urodzenia się dziecka.

Porównując obie te formy ubezpieczeń warto mieć na uwadze fakt, że atutem polis grupowych jest z reguły niska, z góry określona cena, ustalana na podstawie tzw. profilu wiekowego oraz płci całej grupy. Oznacza to, że każdy pracownik płaci jednakową składkę, niezależnie od wieku czy stanu zdrowia. W efekcie młodsi pracownicy dopłacają do składek osób starszych, a starsi i cierpiący na różnego rodzaju schorzenia na tym zyskują – w ich wypadku polisa indywidualna mogłaby okazać się znacznie droższa, a niekiedy wręcz mogliby spotkać się z odmową ubezpieczenia.

Ubezpieczenie w pracy – grupowe czy indywidualne?

Umowa ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy może być zawarte wyłącznie za pośrednictwem zakładu pracy. Jest ono przygotowywane dla każdego zakładu pracy indywidualnie, a jego zakres dopasowywany jest do wyżej wspomnianego „uśrednionego” pracownika. Charakteryzuje się ono stosunkowo niską składką jak za tak duży zakres ochrony.

Ubezpieczenie indywidualne wyceniane jest dla każdego przypadku z osobna, co powoduje, że jest to rozwiązanie znacznie droższe – składki zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.  Zakres ochrony w porównaniu do ubezpieczenia zbiorowego w pracy jest również okrojony – zawiera zazwyczaj podstawowe aspekty (śmierć ubezpieczonego, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku), wykluczając – obecne w ubezpieczeniach grupowych dla firm – tzw. umowy rodzinne, takie jak ubezpieczenie teściów, rodziców, małżonka czy dzieci.  Drugiej jednak strony, w zamian za wyższą składkę możemy liczyć na zdecydowanie wyższą sumę ubezpieczenia.

Jeśli ktoś odchodzi z pracy, w której miał zbiorowe ubezpieczenie na życie, często może kontynuować ubezpieczenie grupowe jako tzw. indywidualne ubezpieczenie grupowe.

Które ubezpieczenie jest lepsze – grupowe czy indywidualne?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. „co jest lepsze – ubezpieczenie na życie grupowe czy indywidualne?”. Jak już wyżej zostało wspomniane, wszystko zależy od naszych oczekiwań oraz potrzeb. Trzeba dokładnie przeanalizować własną sytuację życiową, potrzeby ubezpieczeniowe oraz możliwości finansowe.

Indywidualna polisa na życie z reguły kosztuje znacznie więcej. Warto jednak pamiętać, że to my ustalamy wysokość comiesięcznej składki, z czego wynika, że jeśli jesteśmy młodzi i zdrowi prawdopodobnie zapłacimy za składkę na indywidualne ubezpieczenie dużo mniej niż w przypadku ubezpieczenia grupowego. Jeżeli uważamy, że polisa indywidualna daje nam większe korzyści, nie warto ograniczać się do ubezpieczenia grupowego. Jeżeli natomiast szanse na uzyskanie indywidualnego ubezpieczenia są niewielkie (np. z powodu stanu zdrowia), wówczas ubezpieczenie grupowe może być jedyną szansą.