Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów - co obejmuje i ile kosztuje?

Ubezpieczenie dla studenta jest łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Jakie ubezpieczenie dla studenta jest najwartościowsze? W naszym poradniku podpowiadamy, gdzie i jak wykupić dodatkowe ubezpieczenie studenckie (ubezpieczenie NNW i OC dla studenta) i ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków dla studentów (również zaocznych i niestacjonarnych), aby otrzymać odpowiednie odszkodowanie.

Nie ma sensu zadawać sobie pytania do kiedy wykupić ubezpieczeniową polisę – ubezpieczenie OC i NNW indywidualne dla studenta na miesiąc w określonych sytuacjach może mieć sens, ale dla własnego bezpieczeństwa każdy student powinien być ubezpieczony przez cały okres studiów.  

Ubezpieczenie NNW dla studentów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to najpopularniejsze ubezpieczenie dodatkowe wykupowane przez studentów. Zapewnia im ochronę na uczelni oraz poza nią w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (zazwyczaj są to złamania, odmrożenia, odparzenia itp.). Wysokość odszkodowania w ubezpieczeniu studenckim zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu (ustalanego przez specjalnie powołaną komisję lekarską) i wysokości sumy ubezpieczenia. Powinna być ona możliwie jak najwyższa, ponieważ 100% rekompensaty przysługuje tylko w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie NNW studenckie w żaden sposób nie pokrywa kosztów leczenia w szpitalu (dotyczy to Polski i zagranicy). Student chcący ubezpieczyć się kompleksowo powinien zadbać, aby polisa gwarantowała nie tylko rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu, ale również zwrot kosztów leczenia (KL) oraz OC w życiu prywatnym.

Cena ubezpieczenia NNW dla studentów

Najtańsze ubezpieczenie NNW dla studenta można kupić już za kilka złotych miesięcznie.  Cena ubezpieczenie dla studenta zależy przede wszystkim od wybranego zakresu i sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW dla studentów na praktykach

Ubezpieczenie na praktyki studenckie jest równie ważne jak ubezpieczenie na okres studiów. W trakcie odbywania praktyk studenckich student często narażony jest na ryzyko wypadku, zwłaszcza podczas praktyk w warsztacie lub przy kontakcie z wszelkiego rodzaju maszynami bądź szkodliwymi substancjami. Jakie ubezpieczenie kupić na praktyki studenckie? W większości ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczących odbycia praktyki stawiany jest wymóg posiadania przez studenta aktualnej polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), np. w wypadku ubezpieczenia NNW dla studentów medycyny. Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie studenta od konsekwencji wypadków przy pracy. Polisa obejmuje zakresem zwrot kosztów leczenia związanych z trwałymi następstwami wypadku oraz zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla studenta?

Ubezpieczenie NNW zapewnia studentom ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na uczelni oraz poza nią. Uzupełnia ona gamę innych ubezpieczeń (np. ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów). Ubezpieczyciele uzupełniają swoją ofertę NNW o warianty dodatkowe, np. pomoc assistance w przypadku poważnego zachorowania, ubezpieczenie studenckie za pobyt w szpitalu czy rekompensatę po śmierci osoby bliskiej.

Jakie wybrać ubezpieczenie NNW dla studenta?

Odpowiedź na to pytanie zależy od stanu studenckiej kieszeni – im szerszy zakres i większa suma ubezpieczenia, tym jest ono droższe, ale jednocześnie bardziej wartościowe. By wybrać najlepsze ubezpieczenie studenckie, warto skorzystać z dobrej porównywarki cen i zakresów ubezpieczeń, takiej jak Superpolisa.pl, i porównać oferty wielu towarzystw ubezpieczeń.  

Ubezpieczenie OC dla studentów na praktykach

Ubezpieczenie OC dla studenta na praktyki nie jest obowiązkowe, bywa jednak wymagane w związku z wykonywaniem np. działań medycznych w trakcie realizacji praktyk wakacyjnych i śródrocznych, staży czy wolontariatu np. w szpitalach, przychodniach lekarskich. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów medycyny skierowane jest do wszystkich studentów medycyny, w tym kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii (OC studentów fizjoterapii), ratownictwa medycznego, farmacji oraz słuchaczy szkół policealnych i techników.

Co obejmuje ubezpieczenie studenckie OC?

Dobre ubezpieczenie OC dla studenta (również zaocznego) obejmuje NNW, gwarantujące rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia (KL) oraz OC w życiu prywatnym.