Ubezpieczenie OC i AC drona - ile kosztuje i czy jest obowiązkowe?

Zdalnie sterowane, bezzałogowe statki latające – czyli drony – to dziś popularny widok na niebie. Może skorzystać z nich praktycznie każdy, warto jednak na początku zadbać o odpowiednie ubezpieczenie drona.

Czy ubezpieczenie drona jest obowiązkowe?

Zanim wyślemy drona w przestworza, musimy wiedzieć, czy zostały spełnione wszystkie wymogi narzucone przez prawo lotnicze. Najważniejszy z nich to obowiązek wykupu ubezpieczenia OC dla drona o masie poniżej 20 kg na minimalną kwotę gwarantowaną, określoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Według rozporządzenia z 26 marca 2013 roku minimalna suma ubezpieczenia dla obiektu o masie od 5 do 20 kg wynosi 3 000 SDR (około 16 tys. zł). OC przypisane jest do właściciela bezzałogowego statku, nie do konkretnego modelu.

Innym ważnym obowiązkiem jest zdobycie pozwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Konieczność jego posiadania zależy od przeznaczenia bezzałogowego statku latającego (rekreacyjny lub komercyjny), jego wagi oraz od tego, w jakiej strefie powietrznej będą odbywać się loty. Przykładowo, właściciel rekreacyjnego drona o masie nie większej niż 25 kg, wypuszczanego w zasięgu wzroku operatora, w strefie niekontrolowanej przestrzeni powietrznej, nie będzie potrzebował takiego zezwolenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC i AC drona?

Cena polisy zależy od wartości drona, jego przeznaczenia i sumy ubezpieczenia. Dla wartościowego drona warto wykupić ubezpieczenie aerocasco, które zapewni odszkodowanie w przypadku uszkodzenia obiektu. W pakiecie z OC można wykupić dobrowolne ubezpieczenie Aerocasco, które obejmie m.in. uszkodzenia drona powstałe podczas lotu VLOS (w zasięgu wzroku operatora), BVLOS (poza zasięgiem wzroku operatora), postoju, naprawy, transportu, wypadku komunikacyjnego lub lotu w nocy. Do czynników, które wpłyną na wysokość składki za AC, należą m.in.: okres ubezpieczenia, parametry techniczne drona (model, rok produkcji, masa startowa, wyposażenie dodatkowe), wartość sprzętu, przeznaczenie i suma ubezpieczenia.

Przykładowo, dla modelu DJI Phantom 3 o wartości ok. 4700 zł składka ubezpieczenia Aerocasco, zakupiona w ERGO Hestii, będzie wynosiła ok 500-600 zł, natomiast OC dla operatora, przy sumie gwarancyjnej 3 000 SDR (minimalna SU zgodnie z rozporządzeniem), to koszt 250-500 zł.

Gdzie ubezpieczyć drona?

OC dla właścicieli dronów oferują m.in. ERGO Hestia, PZU i Allianz.

Ubezpieczenie OC dla operatora drona

OC chroni operatora bezzałogowego statku na wypadek szkód wyrządzonych na mieniu lub osobie w związku z użytkowaniem modelu latającego. Ochrona obejmuje przede wszystkim pilotów kierujących lotami VLOS, ale może także zostać rozszerzona o mniej tradycyjne loty BVLOS.  Właściciel drona może wykupić obowiązkowe OC na minimalną kwotę gwarantowaną lub na sumę większą niż ta narzucona przez polskie prawo.