Ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy

Czy po zwolnieniu z pracy mamy ubezpieczenie? Ile czasu obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne po zwolnieniu z pracy? Te pytania często zadają sobie nie tylko ludzie pracujący na etacie, ale również przedsiębiorcy, obawiający się konieczności zaprzestania prowadzenia działalności. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej mają u nas osoby posiadające powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Do tej grupy należą zatrudnieni na etat. Jak długo działa ubezpieczenie zdrowotne po zwolnieniu z pracy takiej osoby? Z poniższego poradnika dowiecie się wszystkiego, co trzeba wiedzieć w temacie „zwolnienie z pracy a ubezpieczenie”.

Czy po zwolnieniu z pracy przysługuje nam ubezpieczenie zdrowotne?

Prawo do opieki zdrowotnej nie przepada w momencie wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku zwolnienia z pracy, czyli zaprzestania opłacania składek ZUS przez pracodawcę, osoba zwolniona może nadal przez pewien okres korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Ma to na celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, tzn. ubezpieczenie NFZ po zwolnieniu z pracy nie może wygasnąć z dnia na dzień, aby ludzie nie zostali nagle pozbawieni wynikających z niego uprawnień. Jak długo zatem ważne jest ubezpieczenie zdrowotne po zwolnieniu z pracy? W Polsce okres ochronny trwa 30 dni, przez ten czas zwolniony pracownik ma szanse znalezienia nowej pracy lub zdobycia uprawnień zdrowotnych z innego tytułu, np. uzyskania statusu bezrobotnego. Pamiętajmy, że ubezpieczenie zdrowotne ZUS nie ma nic wspólnego z ubezpieczeniem grupowym po zwolnieniu z pracy. Jego ustanie regulują odmienne odrębne przepisy prywatnych ubezpieczycieli.

Ile trwa ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy?

Ile zatem czasu trwa ubezpieczenie po zwolnieniu z pracy i do kiedy jest? W przypadku ustania stosunku pracy etatowej prawo do świadczeń obowiązuje do 30 dni od tego zdarzenia. Ten sam okres obejmuje również przedsiębiorców – liczony jest w ich wypadku od dnia zakończenia prowadzenia działalności. Bezpłatne świadczenia zdrowotne w okresie 30-dniowym obejmują także następujące przypadki:

  • dla osób zatrudnionych, które pozostają na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;
  • dla osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego;
  • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia, prawo do korzystania ze świadczeń przez najbliższych ubezpieczonego mija po 30 dniach od dnia jego śmierci.

Zarówno ubezpieczenie ZUS po zwolnieniu z pracy, jak i prawo do ubezpieczenie chorobowego pracownika po zwolnieniu z pracy wygasają po okresie wspomnianych 30 dni.

Kontynuacja ubezpieczenia po owych 30 dniach możliwa jest tylko poprzez podjęcie nowego zatrudnienia.

Zwolnienie z pracy a ubezpieczenie dziecka

Pozostaje do wyjaśnienia kwestia ubezpieczenia zdrowotne dziecka po zwolnieniu z pracy jego rodzica. Otóż z chwilą rozwiązania stosunku pracy ustaje ubezpieczenie zdrowotne zarówno zwolnionego pracownika, jak i członków rodziny zgłoszonych przez niego do NFZ. Pamiętajmy jednak, że osoby po ustaniu zatrudnienia – pomimo braku składki – mogą korzystać bezpłatnie z opieki medycznej. Prawo to przysługuje tylko w okresie pobierania świadczeń: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku macierzyńskiego. Po upłynięciu okresu ich przysługiwania, nie obowiązuje już prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z datą ostatniego dnia przysługiwania świadczenia traci się prawo do opieki.