Ubezpieczenie szpitalne - czym jest i ile kosztuje?

Prywatne ubezpieczenie szpitalne to najbardziej zaawansowany rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego. Prócz wizyt u specjalistów i zabiegów ambulatoryjnych, klient ma w nim też gwarancję pokrycia kosztów leczenia szpitalnego, czyli operacji oraz pobytu w szpitalu. Jaka jest cena ubezpieczenia szpitalnego? Czy można kupić ubezpieczenie szpitalne bez karencji? Dowiecie się tego z poniższego poradnika.

Czym jest ubezpieczenie szpitalne?

Ubezpieczenie szpitalne jest ubezpieczeniem dodatkowym dokupowanym do NNW. Oznacza to, że pokrycie kosztów ma miejsce wtedy, gdy zdarzy nam się nieszczęśliwy wypadek i w jego wyniku będziemy musieli przebyć operację, by móc odzyskać zdrowie. Inną odmianą jest zasiłek szpitalny. Jesteśmy w nim objęci ochroną również w sytuacji, gdy dany zabieg nie jest efektem wypadku, ale planowany jest z wyprzedzeniem. Należy zwracać uwagę na zakres ubezpieczenia, bo jego nazwy mogą być mylące. Przykładowo, ubezpieczenie szpitalne występuje czasem również pod nazwą „ubezpieczenie zdrowotne kosztów leczenia szpitalnego”. Nazwy te odnoszą się do tego samego rodzaju świadczeń dodatkowych, które pozwolą nam nie ponosić dodatkowych opłat za hospitalizację. Zakres ubezpieczenia szpitalnego w dwóch jego głównych odmianach (dodatkowa ochrona do ubezpieczenia NNW oraz „czysty” zasiłek szpitalny) zależy w dużej mierze od wysokości stawki – im jest ona wyższa, tym więcej świadczeń nam przysługuje z tytułu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie szpitalne w Polsce

Coraz więcej osób decyduje się na zakup dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w postaci ubezpieczenia leczenia szpitalnego. Indywidualne lub grupowe ubezpieczenie szpitale jest dobrą alternatywą dla podstawowej opieki medycznej, która dość często nie spełnia naszych wymagań. Zanim jednak dokonamy zakupu, dobrze jest dowiedzieć się więcej na temat polisy szpitalnej. Co wchodzi w zakres tej ochrony? Ubezpieczyciel oferuje klientowi dostęp do kilkudziesięciu rodzajów operacji. Jednymi z najczęściej wyszczególnianych w umowach zabiegów są jaskra czy zaćma.

Co obejmuje ubezpieczenie szpitalne?

Ubezpieczenie szpitalne nie kończy się na ubezpieczeniu kosztów leczenia szpitalnego (w tym za granicą). Podobnie jak przy każdym innym ubezpieczeniu, również tutaj umowa dokładnie precyzuje, do jakiego typu zabiegów i operacji klient ma dostęp w ramach polisy. Najlepsze ubezpieczenia szpitalne obejmują także podwyższony standard wykonywanych zabiegów. Pobyt w szpitalu bardzo często w tym wypadku oznacza jedno lub dwuosobowy pokój z osobnym węzłem sanitarnym. Bardzo często klient ma również możliwość wyboru lekarza, który będzie przeprowadzał zabieg.

Dobre ubezpieczenie szpitalne w wersji dodatkowej ochrony do ubezpieczenia NNW gwarantuje zwrot kosztów hospitalizacji, możliwość opłacenia dalszego leczenia oraz dalszą rehabilitację, jeśli wymaga tego konkretnego sytuacja. Wyższe warianty ubezpieczenia zapewniają dodatkowo środki finansowe dla rodziny, jeśli choroba ubezpieczonego przedłuża się, uniemożliwiając mu powrót do pracy.

Wariant „zasiłek szpitalny” zazwyczaj pokrywa koszty leczenia w prywatnym szpitalu, dodatkową opiekę pielęgniarską, częściową rekompensatę dochodów oraz zakup lekarstw. To właśnie ta wersja prywatnego ubezpieczenia medycznego często jest wybierana w konkretnych sytuacjach życiowych, np. ubezpieczenie szpitalne dla dziecka czy kobiety w ciąży.

Ubezpieczenie szpitalne a opłata za szpital

Ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego mają na celu zwrot kosztów leczenia, co oznacza, że za hospitalizację musimy zapłacić sami, a następnie ubezpieczyciel – po przedstawieniu stosownych rachunków, faktur i innych dokumentów – może zwrócić nam koszty. Ubezpieczonemu przysługuje odszkodowanie naliczane w formie dziennego świadczenia szpitalnego. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe różnie określają indywidualny czas oczekiwania na zwrot pieniędzy za szpitalne ubezpieczenie zdrowotne. Może się on wahać do 30 do nawet 90 dni. Nie wszystkie towarzystwa zwracają tez koszty w pełnej wysokości. Szczegółowe informacje znajdują się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dlatego powinniśmy zapoznać się z nimi przed podjęciem decyzji o zakupie dodatkowego ubezpieczenia medycznego szpitalnego.

Ubezpieczenie szpitalne bez okresu karencji?

Karencja to czas pomiędzy podpisaniem umowy a faktycznym rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla ubezpieczyciela przed masowymi przypadkami wypłaty świadczenia, np. po zdiagnozowaniu ciężkiej choroby w celu otrzymania wysokiego odszkodowania.  To czasowe wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela często bywa ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zakupie konkretnej polisy ubezpieczenia szpitalnego. W zależności od towarzystwa ubezpieczeń, karencja może trwać różne okresy czasu: miesiąc, sześć miesięcy, a nawet dwa lata. W wypadku ubezpieczenia szpitalnego karencja zazwyczaj trwa 3-4 miesiące, choć bywają przypadki, że dłużej (np. kwestie związane z ciążą – porodem). Każde towarzystwo indywidualnie ustala długość trwania karencji w zależności od zawartej umowy. Ubezpieczenia bez karencji to zazwyczaj oferty o niskiej sumie ubezpieczenia oraz wąskim zakresie działania. Krótka karencja lub nawet jej brak jest domeną grupowych polis zdrowotnych, gdzie ubezpieczyciel rozkłada to samo ryzyko na wielu klientów.