Ubezpieczenie od utraty dochodu

Wykonywanie wolnego zawodu to dziś często praca związana z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Ma to swoje plusy, ale posiada również gorsze strony – wypadek lub choroba może skutkować pozbawieniem dochodu na dłuższy okres czasu. Aby się przed tym chronić, warto rozważyć rozwiązania stworzone przez ubezpieczycieli. Zapraszamy do zapoznania się z ich szczegółami w poniższym poradniku.

Czym jest ubezpieczenie od utraty dochodu?

Ubezpieczenie od utraty dochodu zapewnia zabezpieczenie finansowe w sytuacji czasowej lub trwałej niezdolności do wykonywania ubezpieczonego zawodu, powstałej na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ubezpieczenie od utraty dochodów gwarantuje zachowanie płynności i stabilności finansowej w sytuacji niemożności zarobkowania. To ubezpieczenie dla osób wykonujących wolne zawody (m.in. lekarzy, architektów) oraz menedżerów i przedsiębiorców. Z dobrodziejstw ubezpieczenia od utraty dochodu mogą korzystać jednak też niżej uposażone grupy zawodowe (np. ubezpieczenie od utraty dochodu dla pielęgniarek czy ratowników medycznych).

Dla ww. grup społecznych niemożność wykonywania pracy to utrata podstawowego źródła dochodu często także dla rodziny, a w przypadku prowadzenia własnego gabinetu (ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy) czy pracowni również konieczność pokrycia związanych z nimi zobowiązań finansowych (czynszu, rat kredytowych, zobowiązań wobec pracowników). To wszystko powoduje, że w sytuacji niemożności podjęcia pracy zarobkowej bardzo łatwo narazić się na utratę płynności. Przed tym właśnie chroni ubezpieczenie od utraty dochodów, pozwalające utrzymać dotychczasowy poziom życia i regulować zobowiązania mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.

Co obejmuje ubezpieczenie od utraty dochodu?

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które zapewniają ochronę przed zdarzeniami losowymi. W zależności od ich konstrukcji polisa może gwarantować wypłatę odszkodowania w przypadku m.in. czasowej niezdolności do pracy, całkowitej trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwa i śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NNW). Ubezpieczenie firmy od utraty dochodu opiera się często na dwóch składowych: niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby oraz niezdolności do pracy będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.
Rekompensatę utraty dochodu (wysokość) określa się na podstawie dotychczasowych przychodów. Poziom zabezpieczenia może obejmować długi czas, sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i składać się z wielu wariantów. Ochrona zazwyczaj jest elastyczna i w zależności od ubezpieczyciela można ją rozszerzyć m.in. o uprawianie sportów podwyższonego ryzyka.

W zakresie ubezpieczenia od utraty zarobków zazwyczaj znajdziemy ubezpieczenie NNW, umożliwiające w określonych sytuacjach wypłatę całej sumy ubezpieczenia (np. na wypadek śmierci, trwałego inwalidztwa, nieodwracalnej utraty wzroku lub trwałej niezdolności do pracy). Świadczenie całkowitej niezdolności do pracy należne będzie, kiedy osoba w wyniku wypadku stanie się niezdolna do pracy w swoim dotychczasowym zawodzie, a nie do pracy przy jakiegokolwiek pracy zarobkowej.

Ciąża a ubezpieczenie od utraty dochodu

Wszelkie zdarzenia związane z ciążą (np. ciąża zagrożona) z reguły nie są objęte ubezpieczeniem od utraty dochodu. Ochroną jednak będzie objęty wypadek, którego doznała kobieta będąca w ciąży, a który to wypadek nie był z ciążą związany.

Ubezpieczenie od utraty dochodu a koszty

Ubezpieczenie od utraty dochodu można zaliczyć do firmowych kosztów.

Czy warto wykupić ubezpieczenie od utraty dochodu?

Cena ubezpieczenia od utraty dochodu zależy od kilku czynników:

• zadeklarowanej sumy ubezpieczeniowej,
• wielkość przychodu, który ma podlegać ochronie,
• historia stanu zdrowia (dotychczas przebytych chorób).

Ubezpieczenie utraty dochodu zawsze warto rozważyć, szczególnie jeśli koszty życia danej osoby nie należą do najmniejszych. Wiele tego rodzaju ubezpieczeń daje dużą swobodę wyboru sumy gwarancyjnej nawet dla członków rodziny ubezpieczonego. Kalkulator ubezpieczenia od utraty dochodu pozwoli nam dobrać wysokość składki, która nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla budżetu.