Zwrot kosztów za samochód zastępczy

Jeśli w wyniku kolizji, wypadku czy stłuczki auto zostało uszkodzone w takim stopniu, że nie nadaje się do użytkowania, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie na czas jego naprawy z samochodu zastępczego. Cześć osób rezygnuje z tej możliwości z obawy przed odmową zwrotu kosztów za samochód zastępczy. W tym poradniku wyjaśniamy, na jakich zasadach przydzielane są auta zastępcze.

Kiedy można dostać auto zastępcze?

Samochód zastępczy to auto, którym poszkodowany posługuje się, kiedy jego własne w skutek wypadku czy kolizji zostało uszkodzone i jest w naprawie. Taką pomoc od ubezpieczyciele można otrzymać w ramach likwidacji szkód z polisy OC sprawcy, jak i z własnego ubezpieczenia autocasco lub assistance, o ile ich zakres gwarantuje taką możliwość. Auto należy się poszkodowanemu zawsze, gdy jest to celowo i ekonomicznie uzasadnione. Co to dokładnie oznacza?

Na jakich zasadach zwracane są koszty użytkowania auta zastępczego?

Zapewnienie samochodu zastępczego powinno być uznawana za część likwidacji szkody, bowiem utrata możliwości korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia jest szkodą majątkową. Jeśli więc poszkodowany poniósł w związku z tą szkodą koszty wynajmu pojazdu zastępczego, to powinny być one uznane przez ubezpieczyciela za skutki szkody i jednocześnie podlegają one wyrównaniu.

Ponieważ temat ten budził sporo kontrowersji, na prośbę Rzecznika Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela wydatków na najem pojazdu zastępczego, podjął uchwałę o następującej treści:

 „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Co dla poszkodowanych jest sygnałem, że okres uzasadnionego i celowego wynajmu obejmuje rzeczywisty czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub okres potrzebny do zakupu innego auta (przy szkodzie całkowitej). Co więcej można zgłosić się do ubezpieczyciela o zwrot wydatków poniesionych na wynajem auta zastępczego również jeśli opóźnia się wypłata odszkodowania.