Czym jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Samochodowej stłuczki nie da się przewidzieć. Może się przydarzyć każdemu, warto więc wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji, aby później nie mieć kłopotów z odszkodowaniem.

Kiedy zadziała oświadczenie o kolizji?

Wbrew powszechnie panującej opinii nie każde zdarzenie drogowe musi zakończyć się interwencją policji. Jeśli uda się rozstrzygnąć, kto ponosi odpowiedzialność za kolizję (jest to szczególnie istotne w trakcie trwania procesu likwidacji szkód) warto po prostu wypełnić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Oszczędzimy sobie w ten sposób niepotrzebnego stresu związanego z kontaktem z mundurowymi, ale także czas w oczekiwaniu na radiowóz, a sprawca nie będzie musiał płacić mandatu. Jeśli jednak oświadczenie o kolizji drogowej jest niemożliwe do sporządzenia, bo uczestnicy nie mogą ustalić, kto jest sprawcą lub nie chcą okazać sobie dokumentów należy wówczas wezwać policję. Przyjazd mundurowych będzie również niezbędny, gdy zachodzi podejrzenie, że któryś z kierowców jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Co powinno zawierać oświadczenie powypadkowe?

Gdy sprawca i ofiara kolizji ustalą wspólne wersje, można przystąpić do spisywania protokołu powypadkowego samochodu. Należy pamiętać, że oświadczenie o kolizji drogowej powinien spisywać sprawca. Może on bowiem wyprzeć się później dokumentu, mimo że widnieje na nim jego podpis. Stłuczce zawsze towarzyszą duże nerwy, dlatego warto mieć przy sobie oświadczenie powypadkowe np. schowanie w schowku.

Jeśli nie posiadasz wydrukowanego wzoru takiego dokumentu, możesz oświadczenie sporządzić odręcznie. Taki dokument powinien zawierać:

  • dokładny opis miejsca zdarzenia (łącznie z nazwami ulic, numerami domów, opisem skrzyżowania),
  • dane osobowe poszkodowanego i sprawcy (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania/korespondencyjne, serię i numery dowodu osobistego, kategorię posiadanego prawa jazdy),
  • dane identyfikujące aut (numery rejestracyjne),
  • informację dotyczące ubezpieczenia pojazdu (nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazd jest ubezpieczony, numer polisy OC oraz okres ważności ubezpieczenia).

Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej – o czym jeszcze pamiętać

Ponadto w oświadczeniu o szkodzie powinna znaleźć się informacja o przyznaniu się sprawcy do spowodowania kolizji drogowej. Ważne jest także sporządzenie dokładnego opisu okoliczności kolizji i tego co zostało uszkodzone. Oświadczenie w sprawie kolizji można również zawierać szkic sytuacyjny, w którym zaznaczone zostaną kierunki poruszania się pojazdów, ich położenie po kolizji oraz znaki drogowe umieszczone na drodze. Obecnie chyba każda osoba posiada przy sobie telefon komórkowy dający możliwość zrobienia wyraźnego zdjęcia.

Protokół powypadkowy warto uzupełnić o fotografie miejsca zdarzenia, na szerokim planie ukazujące np. skrzyżowanie, na którym doszło do zdarzenia, na innym zdjęciu można przedstawić pojazdy uszkodzonymi podczas kolizji elementami. Sporządzona według powyższych wskazówek dokumentacja z pewnością przyspieszy proces likwidacji szkody, a więc i wypłatę odszkodowania. Warto pamiętać, aby zebrać jak najwięcej materiału, tak aby w sytuacjach wątpliwość można je było w łatwy sposób rozwikłać.