Czym są szkody osobowe w ubezpieczeniu OC?

Często można spotkać się z opinią, że ubezpieczenie OC przydaje się wtedy, gdy właściciel polisy spowoduje wypadek i uszkodzi inny pojazd. To oczywiście prawda, ale trzeba także pamiętać, że polisa OC chroni jej posiadacza przed odpowiedzialnością finansową za wyrządzony innym uczestnikom ruchu drogowego uszczerbek na zdrowiu oraz jego konsekwencje (aż do sumy 5 mln euro).

 

Są to właśnie szkody osobowe. Mówiąc dokładniej, tym terminem określane są starty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zalicza się do nich także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doszło do wypadku.

 

Szkody osobowe dzieli się na te o charakterze rzeczowym w postaci częściowej utraty zdrowia lub życia oraz szkody o charakterze psychicznym niebędące chorobą, lecz określane jako poczucie krzywdy.

 

Można wymienić kilka kategorii świadczeń, jakich może domagać się osoba pokrzywdzona w wypadku komunikacyjnym. Są to:

  • jednorazowe zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, która ma za zadanie złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanej osoby,
  • zwrot wszystkich kosztów związanych z wypadkiem, czyli np. opłat za leczenie, rehabilitację, opiekę i transport poszkodowanego oraz jego najbliższych, przygotowanie go do wykonywania nowej pracy czy adaptację mieszkania odpowiednio do jego potrzeb,
  • renta uzupełniająca, która powinna stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przed i po wypadku (zamiast renty uzupełniającej poszkodowany może też otrzymać jednorazową rekompensatę, która pozwoli mu na wykonywanie innego zawodu lub założenie firmy – przede wszystkim wtedy, gdy stał się inwalidą),
  • renta związana z większymi potrzebami poszkodowanego, polegającymi choćby na konieczności systematycznego opłacania leczenia czy środków medycznych,
  • zwrot zarobków utraconych wskutek niemożliwości wykonywania zawodu, np. prowadzenia działalności gospodarczej, zamkniętej na czas rehabilitacji.

 

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: