Kolizja lub wypadek - co robić i jak należy się zachować?

Stłuczka na drodze lub kolizja na parkingu może zdarzyć się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, aby doszło do zdarzenia drogowego. Dlatego lepiej zawczasu być przygotowanym na taką ewentualność.

Postępowanie po kolizji drogowej

„Stłuczka – co robić?”, „kolizja i co dalej?” – to często pierwsze słowa, jakie przychodzą nam do głowy zaraz po kolizji drogowej. Wzywanie policji na miejsce kolizji drogowej jest często zbędne, zabiera sporo czasu, ale z drugiej strony daje pewność, że zdarzenie zostanie udokumentowane możliwie najlepiej i nie będzie wątpliwości co do sprawcy.

Poniżej kilka ważnych etapów działania, będących odpowiedzią na wątpliwość co robić w czasie stłuczki lub kolizji oraz jak postępować i co robić na miejscu wypadku drogowego (komunikacyjnego).

  • Zabezpieczamy miejsce zdarzenia

Niezależnie, czy stłuczka bądź kolizja nastąpiła z naszej winy czy z winy drugiego kierowcy, należy jak szybciej starać się zapewnić bezpieczeństwo pozostałych użytkowników drogi. Obowiązkiem uczestników kolizji jest niedopuszczenie do powiększenia się szkody i bezzwłoczne usunięcie pojazdów na pobocze, w taki sposób, aby nie utrudniały one ruchu innym autom. Miejsce wypadku należy oznaczyć poprzez ustawienie trójkąta ostrzegawczego oraz włączenie świateł awaryjnych.

  • Spisujemy oświadczenie

Gdy pojazdy zostaną już odpowiednio zabezpieczone, należy zadbać o właściwą dokumentację zdarzenia. Jeśli nikt nie ucierpiał, interwencja policji nie jest wymagana. W przypadku gdy uda się rozstrzygnąć, kto jest odpowiedzialny za kolizję wystarczy wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Jeśli nie posiadamy wydrukowanego wzoru dokumentu oświadczenia o wypadku samochodowym, możemy oświadczenie spisać odręcznie. Musi ono zawierać: dokładny opis miejsca zdarzenia, dane osobowe poszkodowanego i sprawcy, numery rejestracyjne aut, nazwę zakładu ubezpieczeń oraz numer polisy i okres ważności ubezpieczenia OC. Opis zdarzenia wypadku samochodowego powinien być tak dokładny, jak to możliwe, wraz ze szkicami obrazującymi, jak doszło do zdarzenia.

  • Dodatkowa dokumentacja zdarzenia

Warto także zadbać o dodatkową dokumentację zdjęciową oraz w miarę możliwości o zebranie danych kontaktowych świadków zdarzenia.

Co robić w przypadku stłuczki na parkingu?

Lekka stłuczka czy kolizja na parkingu? Należy robić w zasadzie to samo, co podczas kolizji lub stłuczki w innym miejscu. Jeśli sprawca uszkodzenia naszego pojazdu ucieknie np. z parkingu strzeżonego, wówczas możemy się starać o odszkodowanie z polisy OC parkingu (postępowanie odszkodowawcze po kolizji). Ustaleniem sprawcy wypadku zajmie się policja.

Oświadczenie o kolizji – co dalej?

Nasze oświadczenie najlepiej sfotografować. Pozostałe kroki zależą od tego, czy jesteśmy sprawcą wypadku czy poszkodowanym. Jeśli poszkodowanym, zgłaszamy szkodę do naszego ubezpieczyciela, aby rozpocząć postępowanie odszkodowawcze. Jeśli sprawcą – po spisaniu oświadczenia nie musimy nic robić, ewentualnie czekać na kontakt ze strony ubezpieczyciela.

Co robić w przypadku kolizji z sarną?

Do kolizji z dzikimi zwierzętami dochodzi najczęściej na drogach publicznych, przecinających kompleksy leśne. Tego rodzaju kolizje zdarzają się jednak nawet na autostradach. Co robić, gdy dojdzie do wypadku z udziałem sarny, dzika, jelenia czy łosia?

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt, musimy zapewnić zwierzęciu stosowną pomoc lub zawiadomić odpowiednie służby (np. policję lub straż miejską). Reagujemy tak, jak w przypadku każdego innego zdarzenia drogowego, obowiązują nas te same procedury. Powinniśmy włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy i wezwać pomoc. Najlepiej zadzwonić na policję, która poinformuje służby weterynaryjne. Nie można zostawić zwierzęcia bez pomocy. Jeśli zwierzę nie przeżyje wypadku, również też należy wezwać policję. Za potrącenie zwierzęcia nie grozi nam kara, ale jeśli pozostawimy je bez pomocy, możemy liczyć się z poważnymi konsekwencjami – zarówno z karą aresztu, jak i grzywną, sięgającą nawet kilku tysięcy złotych.

Postępowanie w razie wypadku drogowego

Na początku należy upewnić się, że nikt nie jest ranny lub w inny sposób poszkodowany. Jeżeli wśród uczestników zdarzenia są ranni, należy wezwać pogotowie i zająć się poszkodowanymi do momentu przybycia na miejsce karetki. Warto wiedzieć, że istnienie ofiar wśród ludzi (zabici albo ranni) jest tym, co odróżnia wypadek (samochodowy, drogowy, komunikacyjny) od kolizji czy stłuczki samochodowej, w których zgodnie z definicją nikt nie został ranny. Do poważnych wypadków najczęściej dochodzi tam, gdzie w grę wchodzą wysokie prędkości – stąd często tak wysokie żniwo wśród ofiar powodują wypadki na autostradzie. W razie wypadku drogowego – po wezwaniu pogotowia i zajęciu się rannymi – należy robić dokładnie to samo, co w czasie stłuczki czy kolizji, czyli zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Spisanie oświadczenie zazwyczaj nie będzie potrzebne, bo do wypadku z ofiarami zawsze należy też wezwać policję. Zobowiązuje do tego prawo, a konkretnie ustawa Prawo o ruchu drogowym (art. 44 pkt 2). Zatem nie ma żadnych wątpliwości co do wzywania policji, gdy któryś z uczestników zgłasza jakiekolwiek uszkodzenie ciała. W takim przypadku nie można także ruszać pojazdów z miejsca zdarzenia, chyba że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.

Czego nie wolno robić w miejscu wypadku?

Wiemy już, co robić na miejscu wypadku i jak należy się zachować podczas wypadku drogowego. Czas powiedzieć sobie, czego nie należy robić na miejscu wypadku drogowego. Najważniejszym przykazaniem jest bezwzględny zakaz oddalania się z miejsca wypadku. Jeśli są ranni, nie wolno wyciągać ich z samochodu samemu, chyba że widzimy, że auto zaczyna się palić. Postępowanie z osobą ranną w wypadku samochodowym zostawiamy ratownikom z pogotowia, które powinniśmy natychmiast wezwać. Nie możemy namawiać poszkodowanego do tego, aby odszedł z miejsca wypadku mamy również obowiązek zatrzymania na miejscu wypadku poszkodowanego, który stwierdzi, że nic mu nie jest i chce się udać do domu wtedy powinniśmy go zatrzymać, ponieważ ofiara morze być w szoku i może nie wiedzieć, co robi. Świadek na miejscu wypadku powinien zostać przy wypadku i oczekiwać na przybycie policji. Nie może zacierać śladów wypadku. Jeśli widzimy, że sprawca kolizji uciekł, zawiadamiamy o tym fakcie policję.