Jak napisać oświadczenie o kolizji drogowej?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument spisywany przez uczestników zdarzenia drogowego, w którym sprawca zajścia przyznaje się do winy. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł potwierdzić swoje roszczenia w procesie likwidacji szkody. Takie oświadczenie może być spisane na wydrukowanym formularzu, bądź też na zwykłej kartce papieru. Poniżej kilka rad, jak odręcznie napisać oświadczenie o kolizji drogowej.

Jesteś uczestnikiem kolizji? Przeczytaj jak napisać oświadczenie o wypadku

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą czy osobą poszkodowaną w wypadku, musisz dopilnować, aby zostało spisane oświadczenie o winie. Dobrze jest posiadać gotowy wzór oświadczenia o wypadku (pobrać go możesz za pośrednictwem internetowe strony PBUK – tutaj). Jeśli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz spisać oświadczenie odręcznie. Zawierać ono powinno:

– dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów. Zanotować należy imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer serii dowodu osobistego i kategorię posiadanych praw jazdy osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w kolizji. W przypadku gdy kierowca któregoś z nich nie jest właścicielem pojazdu, trzeba podać również dane właściciela samochodu,
– dane identyfikujące pojazdy, czyli numery rejestracyjne aut,
– nazwę zakładu ubezpieczeniowego, w którym pojazd jest ubezpieczony, a także okres ważności i numery polis,
– dokładną datę i miejsce zdarzenia,
– opis zdarzenia i uszkodzenia pojazdów,
– informację o przyznaniu się do winy przez sprawcę,
– podpisy poszkodowanego oraz sprawcy kolizji.

 

Dbaj o szczegóły. Zobacz jak napisać opis zdarzenia wypadku

Aby zaoszczędzić sobie kłopotów przy likwidacji szkody ważne jest także aby sporządzić dokładny opis okoliczności kolizji. Można również zrobić szkic sytuacyjny, w którym zaznaczone zostaną kierunki poruszania się pojazdów, ich położenie po kolizji oraz znaki drogowe umieszczone na drodze. Ważny jest także dokładny opis tego co zostało uszkodzone ze wskazaniem konkretnych elementów. Przydatna może być również dokumentacja fotograficzna miejsca zdarzenia wraz z uszkodzonymi podczas kolizji fragmentami pojazdu. Jeśli na miejscu zdarzenia byli jacyś świadkowie warto również zadać o ustalenie danych personalnych i kontaktu telefonicznego do takich osób.

Sporządzona według powyższych wskazówek dokumentacja z pewnością przyspieszy proces likwidacji szkody, a co za tym idzie, również wypłatę odszkodowania.