Termin wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach dobrowolnych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, NNW, czy ubezpieczenie mieszkania) termin wypłaty odszkodowania formułowany jest przez poszczególnych ubezpieczycieli i może różnić się między sobą. Niemniej jednak zakończenie procesu likwidacji szkody odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 817 k.c. (znowelizowanego ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej) ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Wypłata odszkodowania z AC


Ogólnie proces likwidacji szkody z AC przypomina ten znany z obowiązkowego OC, a więc należy przygotować się na wydanie decyzji ubezpieczyciela o odszkodowaniu w ciągu 30 dni. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele, aby zwiększyć konkurencyjność oferty, zobowiązują się do skrócenia czasu oczekiwania świadczenie z tytułu ubezpieczenia AC. Inni natomiast na podstawie zapisów w OWU przedłużają termin likwidacji szkody spowodowanej kradzieżą pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest dopiero po umorzeniu dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania w sprawie kradzieży. Są to jednak wyjątki, z reguły ubezpieczyciele obligują się do wypłaty odszkodowania w terminie ustawowym, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Termin wypłaty odszkodowania z AC

Istnieją także sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia wysokości świadczenia lub odpowiedzialności ubezpieczyciela jest niemożliwe. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia danych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać datę, kiedy odszkodowanie zostanie wypłacone.

Rozliczenie szkody częściowej

Zgłaszając szkodę częściową należy pamiętać, że jej ostateczne rozliczenie z ubezpieczycielem odbywać się będzie na zasadach jakie zostały określone przy zakupie polisy. W przypadku naprawy może ono być rozliczane w wariancie kosztorysowym lub serwisowym.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: