Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC

Zasady likwidacji szkód z obowiązkowej polisy OC reguluje ustawa z 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, co oznacza, że są one takie same dla wszystkich ubezpieczycieli.

Wypłata odszkodowania z OC


Poszkodowany w wypadku ma na zgłoszenie szkody 3 lata od daty zdarzenia, w zależności od okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody, czas ten może się wydłużyć. Niemniej jednak zaleca się jak najszybszy kontakt z ubezpieczycielem. Pomaga to znacznie usprawnić proces likwidacji, ułatwia zadanie rzeczoznawcom i pozwala szybko otrzymać odszkodowanie.

Zasadą jest, że wypłata należnego odszkodowania odbywa się w terminie:

  • 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie,
  • po kolejnych 14 dniach, gdy sprawa wymaga wyjaśnienia dodatkowych okoliczności,
  • najpóźniej do 90 dni od zawiadomienia o szkodzie, jeśli w trakcie likwidacji pojawią się okoliczności utrudniające wydanie decyzji przez ubezpieczyciela.

Wypłata odszkodowania z OC w terminie przekraczającym 90 dni możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od toczącego się postępowania sądowego.

 

Wypłata odszkodowania – bezpośrednia likwidacja szkód

Z początkiem kwietnia 2015 r. wszedł w życie system Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), który umożliwia poszkodowanym kierowcom zgłaszanie szkód u swojego ubezpieczyciela, a nie u ubezpieczyciela sprawcy. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC, zajmuje się wypłatą świadczeń lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu. Dzięki temu proces likwidacji szkód przebiega znacznie szybciej i sprawniej, skraca to również czas oczekiwania na odszkodowanie.  

 

Gdy niemożliwa jest wypłata odszkodowania

Zdarzają się sytuacje, gdy niemożliwe jest ustalenie wysokości odszkodowania lub odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takiej sytuacji obowiązkiem towarzystwa jest wykazanie, że zostało zrobione wszystko, co było możliwe aby wyjaśnić sprawę. Natomiast jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty całości lub części odszkodowania, ma obowiązek dokładnie uzasadnić swoje stanowisko i szczegółowo opisać przyczyny decyzji.

Zawsze w terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie ubezpieczyciel ma obowiązek powiadomić na piśmie poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń oraz poinformować o planowanym terminie wyjaśnienia sprawy.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: