Czy AC i OC wznowi się samo (automatycznie)?

Ubezpieczenie AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni pojazd m.in. przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dobrowolny charakter ubezpieczenia oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od woli właściciela pojazdu. Ochrona, jaką obejmuje autocasco, zależy od warunków jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz od preferencji osoby ubezpieczającej pojazd. Warto wiedzieć, że w niektórych krajach Europy OC i AC są sprzedawane jako oddzielne polisy komunikacyjne. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii są one sprzedawane jedynie jako pakiet.

Automatyczne przedłużenie umowy AC?

Warto wiedzieć, że automatyczne przedłużenie polisy AC, jak to ma miejsce w przypadku OC komunikacyjnego, nie następuje. Gdy okres trwania umowy dobiegnie końca, polisa wygasa i pojazd nie jest już objęty ochroną ubezpieczenia. Dlatego przed końcem aktualnej umowy należy skontaktować się z agentem w celu wznowienia AC (przedłużenia AC).

 Automatyczne wznowienie ubezpieczenia tylko w OC

Jak wyżej napisano, automatyczne przedłużenie AC nie następuje, natomiast inaczej wygląda to w wypadku automatyczne przedłużenia OC. Automatyczne przedłużenie umowy OC, inaczej określane wznowieniem OC lub odnowieniem OC, to mechanizm, który sprawia, że kończąca się umowa ubezpieczenia jest automatycznie zawierana na okres kolejnych 12 miesięcy.

Proces przedłużenia OC odnosi się tylko do zakresu obowiązkowego świadczenia z tytułu umowy komunikacyjnej OC. Jeśli składki były systematycznie opłacane w pełnej wysokości, dojdzie do automatycznego wznowienia polisy OC. Dzięki temu nie trzeba martwić się o formalności związane z przedłużeniem ochrony ubezpieczenia.

Niestety w przypadku ubezpieczenia AC umowa nie odnawia się automatycznie. Oznacza to, że posiadacze pakietu OC i AC muszą pamiętać, że o ile automatyczne wznowienie OC wynika wprost z ustawy, to wraz z ostatnim dniem umowy wygasa ochrona ubezpieczenia AC. Jednak wiele towarzystw jeszcze przed końcem trwania polisy AC wysyła propozycję przedłużenia ochrony, w której zawarte są warunki ubezpieczenia na kolejny okres i propozycja składki.

Wypowiedzenie OC zatrzyma automatyczne wznowienie polisy

Jeśli nie chcemy dopuścić do automatycznego wznowienia OC (np. z powodu planowanej sprzedaży auta), musimy doprowadzić do wygaśnięcia polisy OC. Należy w tym celu przedłożyć wypowiedzenie umowy OC. Zapobiegnie to automatycznemu wznowieniu przedłużeniu ubezpieczenia OC. Niewypowiedziana polisa OC spowoduje wznowienie automatyczne OC, skutkujące kontynuacją polisy OC.