Co to jest franszyza integralna?

Kupując ubezpieczenie autocasco bardzo często spotykamy się z pojęciem franszyzy integralnej. Warto wiedzieć, co ono oznacza, ponieważ jest to bardzo istotne w kontekście likwidacji szkód. W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, czym w ogóle jest franszyza. W ten sposób można nazwać zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jakiegoś zakładu ubezpieczeń, na mocy którego część lub całość poniesionej szkody pokrywana jest we własnym zakresie przez właściciela pojazdu. Można wyróżnić dwa rodzaje franszyz – integralną oraz redukcyjną (zwaną także udziałem własnym, polegającym na potrąceniu ustalonej w umowie ubezpieczenia części odszkodowania).

 

Franszyza integralna oznacza kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej mówiąc, zapis w OWU o franszyzie integralnej powoduje, że szkody poniżej jakiejś wartości nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli natomiast wartość zgłoszonej z ubezpieczenia AC szkody przekracza próg franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w całości.

 

Aby zobrazować to przykładem, warto powołać się np. na zapisy obecne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU. W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciel podaje m.in., że ochroną w ramach AC nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł w przypadku samochodów osobowych, chyba że umówiono inną wysokość franszyzy integralnej. Czyli w powyższym przypadku klient PZU nie otrzyma odszkodowania za uszkodzenie o wartości np. 300 zł, ale dostanie pełną rekompensatę, jeśli zniszczenie samochodu wyniesie przynajmniej 500 zł.

 

Należy wiedzieć, że ubezpieczyciele raczej nie dopuszczają usunięcia franszyzy integralnej z umowy ubezpieczenia AC. Dlatego wybierając dla siebie polisę trzeba porównać oferty przynajmniej kilku towarzystw i sprawdzić, od jakich wartości poszczególne firmy zaczynają zajmować się szkodami.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: