Co to jest franszyza redukcyjna?

Franszyza redukcyjna jest pojęciem używanym zamiennie z udziałem własnym w szkodzie zgłoszonej z ubezpieczenia AC. Aby zrozumieć, co ten termin oznacza, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że sama franszyza jest zapisem w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), zgodnie z którym część szkody ubezpieczony właściciel samochodu pokrywa z własnej kieszeni. Franszyzy w ubezpieczeniach autocasco można podzielić na integralne (ubezpieczyciel nie likwiduje szkód poniżej określonej wartości) oraz właśnie redukcyjne.

 

Franszyzę redukcyjną można najprościej opisać jako stałą kwotę lub procent wartości szkody, o jaką ubezpieczyciel pomniejsza wypłatę odszkodowania. Udział właściciela pojazdu w szkodzie może więc wynosić np. 5%, 10% czy nawet 20% lub być konkretnie wskazaną sumą, np. 500 zł czy 1000 zł. Jeśli zatem kierowca umówił się z ubezpieczycielem, że pokrywa 10% każdej szkody, to w przypadku uszkodzenia o wartości 1000 zł może liczyć na wypłatę 900 zł.

 

Przed zakupem ubezpieczenia AC warto zapoznać się z OWU co najmniej kilku zakładów ubezpieczeń, aby sprawdzić, jaka jest proponowana przez ubezpieczyciela wysokość franszyzy redukcyjnej. Każdy ubezpieczyciel może bowiem po swojemu kształtować zasady, na jakich działa udział własny. Jako przykład można podać AXA Direct – w przypadku podstawowego zakresu AC ten ubezpieczyciel ustala wysokość franszyzy redukcyjnej indywidualnie z klientem, a np. w dodatkowym ubezpieczeniu szyb jest to stała wartość 10%, jeśli uszkodzeniu uległa przednia szyba auta.

 

Bardzo ważne jest to, że ubezpieczyciele traktują franszyzę redukcyjną w sposób ruchomy. Oznacza to, że można wykreślić ją z zapisów znajdujących się w umowie ubezpieczenia AC. Trzeba tylko pamiętać, że będzie się to wiązało ze wzrostem składki. Niekiedy ubezpieczyciele pozwalają kierowcom samodzielnie dodać do polisy udział własny i zyskać dzięki temu zniżkę – tak jest m.in. w towarzystwie ubezpieczeń Gothaer, gdzie w przypadku polisy od uszkodzenia lub kradzieży pojazdu można wprowadzić franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł, 1.000 zł, 1.500 zł albo 2.000 zł.