Co to jest konsumpcja sumy ubezpieczenia w polisach komunikacyjnych?

Konsumpcja, czy inaczej redukcja sumy ubezpieczenia to zmniejszenie sumy ubezpieczenia pojazdu o kwotę wypłaconego odszkodowania. Oznacza to, że jeżeli np. ubezpieczyliśmy samochód w ramach autocasco na kwotę 30 tys. zł i doszło do szkody, za którą otrzymaliśmy od ubezpieczyciela 5 tys. zł odszkodowania, to suma ubezpieczenia pojazdu automatycznie „spadnie” do 25 tys. zł. Taka też byłaby wówczas wysokość odszkodowania w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej samochodu.

Ubezpieczyciele oferują zwykle możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokości, ale oznacza to zapłatę dodatkowej składki. Ponadto niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swojej ofercie polisy, które nawet w przypadku wypłaty odszkodowania gwarantują niezmienną sumę ubezpieczenia. Mowa tu o ochronie z tzw. odnawialną sumą ubezpieczenia.