Ubezpieczenie samochodu od gradu

Pogoda w Polsce staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Jednym z największych zagrożeń dla karoserii naszego samochodu jest grad. Gdy z nieba lecą duże bryły lodu, samochód może poważnie ucierpieć – w szczególności jego karoseria i szyby. Często dopiero po wystąpieniu tego zjawiska wielu kierowców zastanawia się, czy posiadali ubezpieczenie samochodu od gradobicia. Tego rodzaju ubezpieczenia są nierzadko składowymi Autocasco, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Warto jednak sprawdzić, czy nasza polisa obejmuje opad gradu – szczególnie, jeśli jest się właścicielem nowego albo sporo wartego samochodu. W poniższym poradniku wyjaśniamy związek pomiędzy gradobiciem a ubezpieczeniem AC.

Ubezpieczenie autocasco od gradu

Jeśli samochód został uszkodzony wskutek gradobicia można ubiegać się o odszkodowanie tylko gdy zakupione wcześniej ubezpieczenie AC obejmuje takie zdarzenie. Ubezpieczenia AC od gradu należy szukać w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU). Analiza tych dokumentów pokazuje, że ubezpieczenie auta od gradobicia jest standardowym elementem polis AC większości czołowych towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Allianz czy Avivy. Niektórzy ubezpieczyciele (np. ERGO Hestia) ida krok dalej, oferując ochronę w wariancie „all risks” (od wszystkich ryzyk), zapewniającą ochronę przed nieoczekiwanymi zjawiskami pogodowymi, do których należy też gradobicie. Towarzystwa ubezpieczeniowe często pozwalają samemu skonfigurować Autocasco, tak by w pakiecie zawarte były opcje interesujące kierowcę. Najlepiej jednak wybrać kompleksową ochronę AC, która mimo wyższej stawki zazwyczaj zawiera wszystkie trudne do przewidzenia zjawiska, a właśnie do nich należy gradobicie.

Minicasco a gradobicie

Ochrona przed skutkami gradobicia zazwyczaj nie występuje w Mini AC, popularnie zwanym Minicasco. Cechuje je węższy zakres ochrony i niższa składka niż w wypadku AC. Od tej zasady są wyjątki, np. You Can Drive w polisie Minicasco zapewnia ochronę przed skutkami gradobicia.

Gradobicie a odszkodowanie

Szkody wywołane przez gradobicie mogą być bardzo kosztowne. Wysokość odszkodowania za nie zależy od zakresu opisanego w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę m.in. na udział własny w szkodzie, określający jaki procent wartości szkody pokrywamy z własnej kieszeni. Ważne tez są zapisy dotyczące utraty zniżek w kolejnym roku, po każdej zgłoszonej szkodzie oraz wyboru wariantu serwisowego czy kosztorysowego likwidacji szkód.

Przy poważnych szkodach, jak uszkodzenie przez grad karoserii, dachu, przedniej czy tylnej szyby, zgłoszenie szkody z pewnością jest opłacalne, ponieważ naprawa może stanowić duży koszt. Przy mniejszych stratach warto przeanalizować sytuację, ponieważ po pierwsze w kolejnym roku ubezpieczyciel na pewno podniesie nam składkę, a jeśli zaznaczyliśmy wyżej wspomniany udział własny w szkodzie, to wypłaci nam środki czy pokryje koszty pomniejszone o ten wkład.

Na pomoc w eliminacji skutków gradobicia mogą niestety liczyć tylko kierowcy stosunkowo nowych aut ( maksymalnie 10-letnich) i droższych, bo to dla nich dedykowana jest oferta Autocasco, a to jedyne ubezpieczenie gwarantujące wypłatę odszkodowania od uszkodzenia pojazdu na skutek gradobicia.