Ubezpieczenie assistance – co to jest i co obejmuje?

Ubezpieczenie samochodowego assistance gwarantuje kierowcy i pasażerom ubezpieczonego auta pomoc w razie m.in. wypadku, awarii i kradzieży pojazdu. Zazwyczaj polega to holowaniu, dostarczeniu paliwa czy uruchomieniu auta z rozładowanym akumulatorem.

Co to jest ubezpieczenie assistance

Assistance to pomoc udzielona kierowcy i pasażerom samochodu. Definicja assistance obejmuje pomoc zarówno fizyczną (np. holowanie), jak i finansową (pokrycie kosztów naprawy). Assistance występuje często jako dodatkowe ubezpieczenie do Autocasco lub OC pojazdu. Prawie 75% interwencji w ramach assistance dotyczy awarii pojazdów. Standardowo assistance działa na terenie Polski, jednak każdy ubezpieczyciel oferuje możliwość dokupienia assistance na wyjazd zagraniczny. Assistance za granicą można dokupić jako ubezpieczenie roczne albo krótkoterminowe.

Gdzie można kupić assistance

Obecnie niemal każdy ubezpieczyciel oferuje pakiet assistance wraz z ubezpieczeniem OC. Należy jednak zachować ostrożność, bo nierzadko tego typu podstawowe pakiety są mocno okrojone, gwarantując np. tylko pomoc w razie kradzieży i wypadku, ale z wyłączeniem awarii.

Co obejmuje ubezpieczenie assistance

Wielu kierowców na dźwięk słowa „assistance” ma skojarzenie „ubezpieczenie holowanie”, ale usługa assistance oferuje znacznie więcej. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie assistance samochodu na czas podróży, ale także codziennego użytkowania, powinno zapewniać następujące świadczenia:

  • naprawę auta na miejscu, a jeśli nie będzie to możliwe holowanie do najbliższego warsztatu albo – w droższych wariantach – we wskazane przez ubezpieczonego miejsce,
  • auto zastępcze na czas naprawy (w zależności od wariantu nawet na kilkanaście dni) albo pokrycie kosztów hotelu, jeśli naprawa auta nie jest możliwa w ciągu 24 godzin,
  • pokrycie kosztów dalszej podróży lub powrotu do domu, a także kosztów dostarczenia samochodu po naprawie,
  • zmiana koła na miejscu,
  • otwarcie i uruchomienie samochodu w przypadku utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia kluczy,
  • dowóz paliwa w sytuacji, gdy zabraknie go w czasie jazdy,
  • transport medyczny do szpitala,
  • pokrycie kosztów złomowania samochodu,
  • organizacja opieki nad małoletnimi dziećmi,
  • udzielenie informacji telefonicznej.

Czym różnią się oferty assistance

Zazwyczaj w grę wchodzą dwie rzeczy – zakres i limity. Zakres mówi nam o tym, od czego dokładnie chroni nas ubezpieczenie – droższe i bogatsze pakiety assistance zawierają w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia więcej zdarzeń, za które odpowiada ubezpieczyciel. Z kolei limity to liczbowe ograniczenia związane z konkretnymi świadczeniami. Przykładowo, w zależności od wybranej opcji assistance możemu otrzymać samochód zastępczy na dzień, 3 dni, tydzień lub jeszcze dłużej, a w przypadku awarii holownik przysługuje nam na dystansie np. 100 km, 200 km lub nawet 700 km. Ograniczają także limity na holowanie i zasięg pomocy – na zwrot kosztów można liczyć tylko, jeśli pech spotka nas co najmniej 50 km od domu.

Wyłączenia

Bez względu na cenę polis i zakres ich ochrony większość ubezpieczeń assistance ma te same wyłączenia. Ubezpieczyciele są zazwyczaj zwolnieni z odpowiedzialności, gdy np. pojazd nie ma ważnego przeglądu technicznego czy kolizję spowodował kierowca pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, bądź też samochodem podróżowało więcej osób, niż jest to dozwolone. Ubezpieczyciel często zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów, które ubezpieczony poniósł bez porozumienia i uzyskania zgody od centrum pomocy ubezpieczyciela.