Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują wykupienie polisy na nieruchomość na okres 12-tu miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy np. sprzedajemy mieszkanie albo znaleźliśmy lepszą ofertę ubezpieczeniową. Co w takiej sytuacji? Czy można dokonać wypowiedzenia ubezpieczenia mieszkania? Zapraszamy do lektury poradnika na ten temat.

Czy trzeba wypowiedzieć ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości to umowa na czas określony. Nowa regulacja zakłada możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia mieszkania. Od 2 stycznia 2015 roku każdy posiadacz ubezpieczenia nieruchomości może je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po upływie pierwszego roku. Polisę można wypowiedzieć bez podania przyczyny. W celu rezygnacji z umowy ubezpieczycielowi należy przesłać wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania, wzór którego znajdziemy bez problemu w internecie. Druk wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania przesyłamy do obecnego ubezpieczyciela, można też jednak wybrać prostsze rozwiązanie.

W tym celu udajemy się do nowego ubezpieczyciela, z którym chcemy zawrzeć nową umowę i przekazujemy mu uprawnienia do wypowiedzenia polisy ubezpieczenia mieszkania z dotychczasowym ubezpieczycielem. Nasz nowy ubezpieczyciel w naszym imieniu dokona rozwiązania umowy ubezpieczenia mieszkania z poprzednim ubezpieczycielem. Ten ostatni ma obowiązek przesłać nam zawiadomienie o wypowiedzeniu polisy, w którym zawarta będzie data zakończenia umowy. 

Jak wypowiedzieć ubezpieczenie mieszkania?

Należy w tym celu napisać wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania. Wzór rezygnacja z ubezpieczenia mieszkania należy dostosować do własnych potrzeb. Po wypowiedzeniu umowy możemy liczyć na zwrot anulowanej części składki ubezpieczeniowej, jeśli opłaciliśmy ją z góry. Na przekazanie pieniędzy ubezpieczyciel ma 30 dni od wygaśnięcia umowy. Nowe ubezpieczenie zacznie obowiązywać już od następnego dnia po zakończeniu trwania poprzedniej polisy.

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel musi poinformować ubezpieczonego o zbliżaniu się do końca rocznego obowiązywania umowy. Przypomnienie ubezpieczyciel musi dostarczyć na 15 dni przed rocznicą umowy. Po otrzymaniu powiadomienia ubezpieczony będzie miał 20 dni na wypowiedzenie polisy bez żadnych prawnych konsekwencji.

Wypowiedzenie można doręczyć osobiście lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pozwoli to udokumentować wysyłkę wypowiedzenia na wypadek zdarzeń w rodzaju zaginięcia listu czy nieprzyznawania się ubezpieczyciela, że otrzymał tego rodzaju przesyłkę. 

Jeśli ubezpieczyciel nie doręczył klientowi przypomnienia o rocznicy umowy, ubezpieczony ma prawo do jej wypowiedzenia w każdym momencie po upływie 12-tu miesięcy obowiązywania polisy. Ubezpieczenie wygaśnie następnego dnia po dacie widniejącej na stemplu pocztowym.

Porozumienie stron może być jedynym wyjściem, jeśli polisa mieszkaniowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Oprócz faktu możliwości zmiany ubezpieczenia mieszkania warto mieć świadomość co obejmuje ubezpieczenie mieszkania – pozwoli nam to właściwie ocenić ofertę, którą przedstawi nam nowy ubezpieczyciel.