Ubezpieczenie GAP - co to jest i dla kogo, czy warto je wykupić?

Dla statystycznego klienta samo określenie czym jest ubezpieczenie GAP nie jest łatwe. Klienci bardzo często pytają co to jest GAP fakturowy, indeksowy czy finansowy oraz jak mają się do siebie GAP finansowy a fakturowy, fakturowy a indeksowy czy GAP fakturowy a finansowy. Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection – skrót z ang.) oznacza ubezpieczenie od straty finansowej. Polisa ubezpieczeniowa GAP, w praktyce w ostatnich latach wyraźnie zyskująca na popularności, chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych: szkody całkowitej lub kradzieży. W szczególności dotyczy to interesów ludzi kupujących na kredyt lub biorących nowy pojazd w leasing.

Co to jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (ubezpieczenie straty finansowej) chroni nas przed utratą wartości pojazdu. To o tyle ważne, że nowe auta szybko tracą na wartości – zwykle po 3 latach kwota, za jaką można odprzedać auto, jest już o ok. 50% mniejsza niż kwota, za jaką je kupiliśmy.

Polisa GAP zapewni, że w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży auta,  ubezpieczyciel obliczy odszkodowanie na podstawie wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku lub kradzieży, a nie na bazie kwoty, która pozostała do spłaty w ramach kredytu czy leasingu. Innymi słowy, dostaniemy odszkodowanie niepomniejszone o spadek wartości samochodu.

Z tego względu ubezpieczenie GAP fakturowe opinii klientów będących leasingobiorcami lub kredytobiorcami jest wartościową formą zabezpieczenia, zwłaszcza że obliczana ubezpieczeniowym kalkulatorem cena ubezpieczenie GAP nie jest wygórowana (patrz „ile kosztuje ubezpieczenie GAP”).

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Wyróżniamy trzy rodzaje ubezpieczenia GAP: fakturowy, finansowy i indeksowy. Polisę GAP możemy wykupić podczas zawierania umowy leasingu. Jedynym wyjątkiem jest niżej wymieniony wariant Casco. Wybór, jakie ubezpieczenie GAP kupić, zależy od naszych możliwości finansowych.

GAP fakturowy

GAP fakturowy (inaczej ubezpieczenie GAP RTI) w opinii ekspertów to najlepiej zabezpieczający rodzaj ubezpieczenia GAP, choć przy tym najdroższy. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej ubezpieczyciel wypłaca różnicę między ceną auta z faktury, a jego wartością rynkową sprzed wypadku. Zdarza się, że leasingodawcy oferują GAP fakturowy, który wypłaca 10% ponad wartość z faktury zakupu, jeśli szkoda całkowita albo kradzież miała miejsce w pierwszym roku leasingu.

GAP fakturowy przykład: Kupujemy auto o wartości 100 000 zł. Po 2 latach jego wartość wynosi już tylko 70 000 zł – wówczas zostaje ono skradzione. W tym wariancie GAP zapewni nam wypłatę pozostałych 30 000 zł (różnica do wartości z faktury).

GAP indeksowy

Najpopularniejszy w praktyce GAP Indeksowy to pośredni wariant, w którym dostaniemy w ramach odszkodowania średnio 20-30% wartości samochodu.

Przykład GAP indeksowy: wartość samochodu wynosi 50 000 zł. W tym wariancie GAP wypłaca dodatkowe odszkodowanie 10 000 zł do 15 000 zł.

GAP finansowy

Najtańsza forma ubezpieczenia GAP (zwana też GAP SF), pokrywająca różnicę między pozostałymi do spłaty ratami leasingowymi, a kwotą uzyskanego odszkodowania z AC.

GAP finansowy przykład: bierzemy w leasing samochód z bardzo niskim wkładem własnym (do 10%). Do spłaty leasingu zostało nam 40 000 zł. Wypłata z polisy AC wyniosła 30 000 zł. Dostaniemy różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania, czyli 10 000 zł.

GAP casco

Pozwala pokryć różnice pomiędzy świadczeniem wypłacanym z polisy OC lub AC, a sumą ubezpieczenia zapisaną w umowie ubezpieczenia AC. GAP Casco może być dołączone za pomocą aneksu do już trwających umów. Chcąc to zrobić na okres 12 miesięcy musimy sprawdzić, czy nasza polisa AC nie ma gwarancji utrzymania stałej wartości fakturowej.

Co obejmuje i jak działa ubezpieczenie GAP? (zasady)

GAP to nie zapis w warunkach ubezpieczenia AC zwany „stała suma ubezpieczenia”, ale osobne ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością auta w dniu powstania szkody, a kwotą kredytu pozostałą do spłaty.

Ubezpieczenie GAP może nabyć osoba indywidualna / fizyczna, prywatnie, nie można natomiast kupić ubezpieczenia GAP bez kredytu. Często GAP kupowany jest dla firmy (floty).

Posiadacz ubezpieczenia GAP ma pewność, że dostanie pieniądze niezależnie od tego, czy sam spowodował szkodę, czy przyczynił się do tego inny kierowca. Nie ma zasadniczych różnic między ubezpieczeniem GAP w wynajmie a ubezpieczeniem GAP w leasingu.

Ubezpieczeniem GAP można objąć zarówno nowe, jaki i używane samochody (do 8 lat). Cena pojazdu nie ma przy tym znaczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalną wysokość odszkodowania określoną w umowie, ponieważ jest to najwyższa kwota, którą ubezpieczyciel może nam wypłacić.

Ubezpieczenie GAP nie zawsze chroni od kradzieży, dlatego przed podpisaniem umowy trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia GAP. Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się między sobą. Od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego zależy, czy ubezpieczenie zawierać będzie dodatkowe usługi, jak zwrot środków za wynajem auta zastępczego.

Dla kogo jest ubezpieczenie GAP i czy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie GAP jest przeznaczone dla osób biorących auto w leasing lub kupujących na kredyt. Jego wzięcie ma sens nawet w sytuacji, gdy wzięliśmy ofertę leasingową z dużą wpłatą własną. W przypadku kradzieży bądź szkody całkowitej, odszkodowanie z AC trafi do leasingobiorcy. Jeśli pokryje straty leasingodawcy, to odszkodowanie z GAP trafi do leasingobiorcy, zapewniając mu środki na kolejne auto.

Jeśli zdecydowałeś się na leasing z dużą wpłatą własną (np. 33% lub więcej), wówczas istnieje niewielkie ryzyko, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco nie wystarczy na pokrycie pozostałych do spłaty rat leasingu.

Ile kosztuje ubezpieczenie GAP?

GAP Polisa to relatywnie tanie ubezpieczenie – roczna składka ubezpieczenia GAP waha się między 0,4 do 1,2% wartości samochodu rocznie. GAP zawierana jest najczęściej na rok, a do raty leasingowej GAP jest doliczany koszt raty ubezpieczeniowej GAP.  Cena ubezpieczenia GAP zależy od wybranej wersji – najtańszy jest GAP finansowy (ok. 0,4% ceny pojazdu), najdroższy – GAP fakturowy, którego cena może sięgnąć do 1,2% ceny pojazdu. Warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczenia GAP, aby wyliczyć cenę polisy. Inną kwestia jest stawka VAT ubezpieczenia GAP – od kupującego zależy, czy chce ubezpieczyć pojazd wedle wartości faktury GAP z VAT czy bez VAT. Wielu zainteresowanych pyta o łączny koszt GAP na kilka lat. Co ciekawe, choć GAP płacimy za pojazd kupowany na raty, za samo ubezpieczenie GAP można płacić gotówką.

Gdzie kupić ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie komunikacyjne GAP można wykupić u leasingodawcy, z którym zawierana jest umowa leasingu – tylko przy zawieraniu umowy leasingu. W trakcie spłaty leasingu nie ma możliwości dokupienia GAP, a przynajmniej nie za pośrednictwem leasingodawcy. Wyjątek stanowi GAP Casco.

Czy i kiedy warto brać ubezpieczenie GAP?

Odpowiedź na pytanie „czy warto wykupić ubezpieczenie GAP” zależy w pewnej mierze od wieku auta i spadku jego potencjalnej wartości. Ubezpieczenie GAP w leasingu w opinii klientów jest tym bardziej opłacalne, im nowsze i droższe jest auto. GAP sprawdzi się doskonale zwłaszcza w wypadku marek, które bardzo szybko tracą na wartości. Nie będzie wówczas potrzeby – w przypadku szkody całkowitej albo kradzieży – konieczności opłacenia pozostałych rat leasingu lub kredytu z własnej kieszeni.

Zaletą GAP jest możliwość zakupu samochodu porównywalnego z utraconym. Jeśli liczymy się z możliwością szkody całkowitej lub kradzieży, warto rozważyć zakup polisy GAP. W wypadku GAP fakturowego może się zdarzyć, że odszkodowanie przewyższy zobowiązania wobec leasingo- czy kredytodawcy. Powstała różnica trafia do posiadacza ubezpieczenia GAP.

Przed zawarciem polisy GAP do leasingu należy sprawdzić: koszt, rodzaj i sumę oferowanego ubezpieczenia, czy chroniona jest wartość netto/brutto auta, okres obowiązywania polisy oraz kto będzie beneficjentem odszkodowania (korzystający czy finansujący).