Czy polisa to to samo co ubezpieczenie?

Choć potocznie pojęcia te uznawane są za synonimy i używamy ich zamiennie, trzeba mieć świadomość, że polisa nie jest tożsama z ubezpieczeniem. W sensie prawnym ubezpieczenie to umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w przypadku zajścia objętych ochroną i wskazanych w umowie wypadków. Natomiast polisa jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w uzgodnionym kształcie.

Wystawiana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe bądź jego przedstawiciela i powinna zawierać m.in.:

– dane ubezpieczyciela i ubezpieczającego,

– przedmiot i sumę ubezpieczenia

– czas trwania oraz okres ubezpieczenia,

– wysokość składki.

 

Do polisy zazwyczaj dołączane są ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) oraz ewentualne przepisy bezpieczeństwa, które dokładnie tłumaczą zakres ochrony i odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Trzeba jednak wiedzieć, że polisa nie jest warunkiem istnienia umowy ubezpieczeniowej, ponieważ nie przewidują tego żadne przepisy prawne. Co więcej brak jej wystawienia lub przekazania nie przesądza o niezawarciu umowy. W praktyce oznacza to, że z ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie można skorzystać nawet w przypadku, gdy polisa jeszcze nie została doręczona.

 

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: