Dlaczego OC jest obowiązkowe? Jakiego zakresu ochrony można oczekiwać od towarzystwa ubezpieczeniowego?

Obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych wynika z przekonania o konieczności wsparcia osób, które mogą ponieść szkody w wyniku kolizji spowodowanej przez innych uczestników ruchu drogowego. Sprawca zdarzenia na drodze jest zobowiązany do pokrycia powstałych wskutek swojego działania strat, a polisa OC zapewnia mu ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód na zdrowiu i mieniu poszkodowanych osób i tym samym zwalnia go z konieczności wypłacenia odszkodowania z własnych pieniędzy. W jego imieniu rekompensatę poszkodowanym wypłaca zakład ubezpieczeń.

 

Podstawą prawną obowiązku posiadania ubezpieczenia OC jest Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Opisany w ustawie zakres ochrony dotyczy wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i określa ich odpowiedzialność na sumę 5 mln euro przypadku szkód na osobie i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu. W rezultacie każdy ubezpieczyciel oferuje klientom taki sam produkt pod względem konstrukcji, ale należy pamiętać, że OC samochodu różni się ceną w zależności od sprzedającego je ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie OC działa na terytoriach 32 państw, które podpisały wymagane w takich sytuacjach Porozumienie Wielostronne, a więc przede wszystkim w krajach członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy, Węgry, a od 1 stycznia 2012 r. także Serbia.

 

Z kolei w kilkunastu kolejnych państwach ubezpieczenie zadziała, ale tylko wtedy, gdy właściciel samochodu posiada Zieloną Kartę. Tymi krajami są: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: