Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC - o jakie elementy mogę je rozbudować?

 Każdy posiadacz ubezpieczenia OC korzysta z ochrony na wypadek szkód, które wyrządzi osobom trzecim – to jego obowiązek jako posiadacza pojazdu mechanicznego. Podstawowy zakres OC samochodu można jednak rozbudowywać o dodatkowe elementy. Poniżej spis rozszerzeń, które można dołączyć do swojej polisy.

 

  • Assistance

Ubezpieczenie zapewniające pomoc w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych, które mogą przytrafić się na drodze. W ramach assistance skorzystać można ze wsparcia fachowców, którzy niewielkie usterki są w stanie naprawić na trasie, odholują także unieruchomiony pojazd do miejsca zamieszkania lub warsztatu. W ramach assistance można także liczyć na pomoc, gdy zabraknie nam paliwa, rozładuje się akumulator, złapiemy „gumę” lub przymarzną zamki w drzwiach. Jest to zatem ubezpieczenie pomocowe, które gwarantuje wsparcie w niepożądanych, ale możliwych sytuacjach związanych z użytkowaniem samochodu czy innego pojazdu mechanicznego.

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

To ubezpieczenie swoją ochroną obejmuje życie lub zdrowie zarówno kierowcy, jak i pasażerów pojazdu. W ramach polisy NNW poszkodowany otrzyma zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a w przypadku śmierci jego rodzina i najbliżsi będą mogli liczyć na finansowe wsparcie. Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce w związku z ruchem pojazdu, w momencie wsiadania/wysiadania, załadunku/wyładunku, w trakcie pobierania paliwa oraz podczas zatrzymania, postoju i naprawy pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie szyb

Ten rodzaj ubezpieczenia stanowi ochronę przed uszkodzeniem lub wybiciem szyb samochodowych. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel zagwarantuje pokrycie kosztów związanych z naprawą oraz zakupem nowej szyby (jeśli jest to konieczne).

 

  • Ubezpieczenie opon

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe traktują je jako osobny produkt, w części jest to po prostu element pakietu assistance (zazwyczaj jego rozszerzonej wersji). Ubezpieczenie opon zapewnia pomoc w przypadku uszkodzenia ogumienia ubezpieczonego pojazdu. Ochroną objęte są opony, dętki oraz koła. Kierowca otrzymuje gwarancję pokrycia kosztów ich wymiany i nierzadko także odholowanie pojazdu, gdyby naprawa na miejscu nie jest możliwa.

 

  • Ubezpieczenie bagażu

Jest to gwarancja finansowego zabezpieczenia przewożonych rzeczy osobistych na wypadek ich zniszczenia lub uszkodzenia w wypadku komunikacyjnym.

 

  • Ubezpieczenie kluczyków

Ten rodzaj ochrony zapewnia finansową rekompensatę w przypadku kradzieży kluczyków, tablic i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie od utraty pracy

Jeśli osoba posiadająca to ubezpieczenie straci w okresie ochrony pracę i zarejestruje się jako bezrobotna w urzędzie pracy, może liczyć na wsparcie ubezpieczyciela oferującego tego rodzaju produkt (jest to m.in. Proama). W ramach świadczeń bezrobotny otrzyma pokrycie kosztów eksploatacji pojazdu, m.in. koszt paliwa, opłatę składki ubezpieczenia OC po zakończeniu bieżącej ochrony, a także opłatę badania technicznego pojazdu.

 

  • Ubezpieczenie ochrony prawnej

To ubezpieczenie stanowi pomoc w postaci prawnego wsparcia interesów ubezpieczonego oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem. Polisa okaże się pomocna w przypadku spowodowania wypadku drogowego lub oskarżenia o popełnienie wykroczenia lub przestępstwa. Obejmuje ona zarówno pomoc informacyjną, jak i pokrycie kosztów sądowych czy pracy prawników.

 

  • Ubezpieczenie ochrony zniżek

W przypadku spowodowania szkody komunikacyjnej ochroni ubezpieczonego przed utratą zniżek przydzielanych za bezkolizyjną jazdę. Ochroną zniżek może zostać objęta zarówno obowiązkowa polisa OC na samochód, jak i dobrowolne ubezpieczenie autocasco, czyli AC.

 

  • Zielona Karta

Jest to międzynarodowy dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Dokument ten zapewnia ochronę obowiązkowego OC poza terenem państw, które podpisały Porozumienie Wielostronne, czyli w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa honorujące Zieloną Kartę to: Albania, Białoruś,  Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

 

 

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: