Ubezpieczenie OCP - co to jest i ile kosztuje?

Ubezpieczenie OCP to nic innego jak ubezpieczenie OC zawodowego przewoźnika, wynikające z zarobkowego przewozu drogowego towarów. Podobnie jak polisa OCS, polisa OCP z reguły zawierana jest z towarzystwem ubezpieczeniowym ma rok i choć nie jest obowiązkowa, to często jest wymogiem stawianym przez klientów firm przewozowych.

Ubezpieczenie OCP – co to jest?

OCP przewoźnik, to szczególny typ ubezpieczenia, gdyż zabezpiecza przed zobowiązaniami, które powstały z winy przewoźnika. Jest to więc idealne zabezpieczenie przed odpowiedzialnością, którą firma transportowa ponosi za powierzony mu towar w ramach zawartej umowy przewozowej. Jest więc produktem zbliżonym do OC w życiu prywatnym, jednak odnoszącym się do przedsiębiorstw. OC zawodowe przewoźnika może uchronić firmę przed problemami finansowymi, ponieważ w razie powstania szkody, to ubezpieczyciel powstałe ureguluje należności.

OCP przewoźnika ile kosztuje?

Wysokość składki za ubezpieczenie przewoźnika wyliczana jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe w różny sposób, stąd na rynku dość spora rozbieżność cenowa za bardzo podobny produkt. Cena OCP najczęściej ustalana jest na podstawie rocznego obrotu netto z usług transportowych. Zatem koszt OC przewoźnika będzie tym większy, im większy będzie obrót firmy w skali roku. Tym samym zrośnie jednak suma gwarantowana, czyli maksymalna kwota odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto również pamiętać, że cena ubezpieczenia do 3,5 tony masy pojazdu będzie niższa niż większych pojazdów.

Ważne żeby suma gwarantowana zawsze była równa lub przekraczała wartość towarów jednego transportu lub wartość zadeklarowaną w liście przewozowym. Tylko wtedy ubezpieczenie firmy transportowej będzie chroniło ją w pełni. Zdarza się również, że ubezpieczyciele oferują przewoźnikom OCP z franszyzą redukcyjną, czyli udziałem własnym firmy transportowej w szkodzie. Cena takiego OC jest dla przewoźnika niższa, jednak gdy dojdzie do szkody, ubezpieczyciel pokryje tylko część zobowiązania.

Czy OC przewoźnika jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OCP nie jest obowiązkowe, jednak jego posiadanie niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim polisa jest zabezpieczeniem dla przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu – między innymi kradzieży uszkodzenia, zniszczenia towaru lub opóźnienia w dostawie. Jednocześnie daje pewność i bezpieczeństwo klientom firmy przewozowej.

Dzięki ubezpieczeniu OCP zleceniodawca ma pewność, że gdy dojdzie do utraty towaru otrzyma on odszkodowanie. Przed zawarciem umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym przewoźnik powinien jednak dokładnie zapoznać się z listą wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Większość polis chroni przez szkodą powstałą w wyniku wypadku, awarii, pożaru, czy kradzieży z parkingu strzeżonego, jednak nie ochroną nie zostaną objęte choćby następstwa niedbalstwa kierowcy.