Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie tylko dla kierowców – OC w życiu prywatnym i zawodowym

Pierwsze skojarzenie związanie z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC prowadzi do polisy dla kierowców. Jest to bowiem obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać właściciel każdego pojazdu. Warto jednak wiedzieć, że OC komunikacyjne to zaledwie jeden z dziesiątek produktów związanych z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, jakie oferują towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie OC – czym tak właściwie jest?

Ubezpieczenie OC, jak sama nazwa wskazuje, jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Polisa będzie więc działać w sytuacjach, kiedy wyrządzimy szkodę innej osobie. Nie wszystkie polisy są sobie jednak równe. Różnią się one przede wszystkim zakresem ubezpieczeń, więc warto to sprawdzić przed zakupem.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Posiadane ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przez roszczeniami osób trzecich, którym wyrządziliśmy szkodę podczas wykonywania codziennych czynności. Polisa nie będzie jednak chroniła wyłącznie jej posiadacza. Często ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy szkód wyrządzonych przez małoletnie dzieci, czy nawet domowe zwierzęta. Co więcej, często prócz wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel zajmie się także kosztami związanymi z ochroną prawną, np. wynagrodzeniem za czynności prawne.

Ochrona ubezpieczenia OC w życiu prywatnym zadziała więc, gdy w wyniku awarii zalejemy mieszanie sąsiada, ale także gdy nasze dziecko w zabawie wybiję szybę w mieszkaniu lub pies podczas spaceru zarysuję obrożą karoserię czyjegoś samochodu.

Ubezpieczenie OC w życiu zawodowym

Błędy w czasie pracy są nieodłącznym elementem każdej pracy zawodowej i może się przytrafić najlepszym specjalistom. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu zawodowym chroni przed koniecznością finansowej rekompensaty z tytułu popełnionych w pracy błędów. Na rynku obecne są również ubezpieczenia OC pracownika, które zacznie działać, gdy trzeba będzie pokryć koszty skutków błędu wyrządzonego przez pracownika.   W niektórych profesjach posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe. Dotyczy to przede wszystkim zawodów wymagających wysokich kwalifikacji i stwarzających zagrożenie spowodowania dużej szkody wobec klienta.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie firm od odpowiedzialności cywilnej możliwe jest do wykupienia przez księgowego, fizjoterapeutę, ratownika medycznego, czy niektórych urzędników. Warto jednak wiedzieć, że właściwie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość zakupu ubezpieczenia OC w życiu zawodowym. W sytuacji kryzysowej posiadanie polisy może uchronić przed finansowymi konsekwencjami błędów. OC w życiu zawodowym może okazać się nieocenione, gdy zatrudnia się pracowników. Nie sposób bowiem w pełni kontrolować wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych, a konsekwencje błędów spadną na pracodawcę.