Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę

40 000 rocznie i ciągle rośnie – to liczba wypadków, powodowanych przez polskich kierowców za granicą. Ich koszt to równowartość aż połowy kwot odszkodowań wypłaconych przez polskich ubezpieczycieli. To wystarczający powód, aby każdy kierowca, opuszczający terytorium naszego kraju, poważnie rozważył zakup dodatkowego ubezpieczenia samochodu na wyjazd za granicę.

Ubezpieczenie samochodu na wyjazd za granicę

Opuszczając granice kraju zapewne posiadamy już polskie ubezpieczenie OC, chroniące nas przed odpowiedzialnością i kosztami za spowodowany z naszej winy wypadek. Pozostałe kraje również nakładają na swoich obywateli konieczność posiadania komunikacyjnego OC. Na szczęście we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej wystarczy nam samo potwierdzenie ubezpieczenia OC – to, które zawsze mamy przy sobie w Polsce. Nie potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenie auta na wakacje. Uznają ją wszystkie państwa UE oraz niektóre kraje niezrzeszone we wspólnocie jak np. Szwajcaria, czy Norwegia. Z polską polisą OC wjedziemy m.in. do Austrii, Andory, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Zielona karta

Na podróż do kraju spoza powyższej listy (nawet tylko przejazdem!) dowód zawarcia krajowego OC może okazać się niewystarczający. Do grona tych państw należą m.in. Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja i Ukraina. Jadąc samochodem do tych krajów, potrzebna nam będzie Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy będący dowodem na to, że jesteśmy objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zielona Karta pozwala nam uchronić się przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu poza granicami kraju. Często otrzymujemy ją gratis przy zakupie ubezpieczenia OC, ma ona jednak ograniczoną ważność (min. 15 dni), dlatego chcąc ją uzyskać należy zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, który dokona wysyłki pocztą. Warto to wziąć pod uwagę i zapewnić sobie kilka dni zapasu przed wyjazdem.

Ubezpieczenie holowania samochodu za granicą

Ubezpieczenie auta na wyjazd za granicę nie ogranicza się jednak do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Jeśli chcemy zapewnić sobie spokój i brak stresów, powinniśmy pomyśleć o ubezpieczeniu assistance, które gwarantuje nam dodatkową pomoc w wielu sytuacjach. Ubezpieczenie assistance wielu z nas kojarzy się przede wszystkim z holowaniem, czyli usługą, która ratuje nas od przysłowiowego nocowania pod gołym niebem w sytuacji awarii np. na zagranicznej autostradzie. Assistance za granicą przydaje się jednak w wielu innych nieprzewidzianych sytuacjach. Holowanie czy próba naprawienia na miejscu drobnej usterki samochodu to standard. Często możemy liczyć również na telefoniczną pomoc tłumacza, bardzo pomocną w sytuacji istnienia bariery językowej. W zakres ubezpieczenia assistance może wchodzić również dowóz paliwa, zastępczy kierowca, podstawienie auta zastępczego, pomoc psychologa czy zakwaterowanie w hotelu na czas awarii pojazdu. Warto się zastanowić, czego naprawdę potrzebujemy podczas wyjazdu samochodem za granicę.

Wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie assistance działające na terenie Polski i Europy, co jednak ważne ta sama polisa może inaczej działać w różnych krajach. Zależy to od stawek cenowych za poszczególne usługi, które inaczej wyglądają np. na Węgrzech, a inaczej w Wielkiej Brytanii. Ubezpieczyciele oferują też możliwość zakupu krótkoterminowego ubezpieczenia assistance. Zapewnia ona rozszerzoną ochronę jedynie na okres faktycznego wyjazdu za granicę (np. 14 dni). To doskonałe rozwiązanie dla osób nieposiadających pełnego ubezpieczenia AC na wyjazd.

NNW i ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie pojazdu na wyjazd za granicę to jedno. Czym innym jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas podróży sobie i swoim pasażerom. Z jednej strony zapewni nam to ubezpieczenie NNW, dzięki któremu wszystkie podróżujące autem osoby otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ulegną wypadkowi w związku z ruchem pojazdu. Dotyczy to również wypadków podczas wsiadania lub wysiadania z auta, jego załadunku lub rozładunku, czy też w trakcie przerwy w podróży. Dzięki ubezpieczeniu NNW każdy z pasażerów, który dozna urazu, otrzyma odszkodowanie pokrywające przynajmniej część kosztów leczenia oraz rehabilitacji (w zależności od wybranego wariantu). Z drugiej strony, myśląc o ubezpieczeniu samochodu na podróż warto poważnie zastanowić się nad ubezpieczeniem zdrowotnym na wyjazd za granicę. Zapewni nam ono bezpieczeństwo w momencie, gdy dojedziemy już na miejsce przeznaczenia i oddamy się na przykład beztroskiej jeździe na nartach czy surfowaniu po falach. Tego rodzaju ubezpieczenia zapewniają zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance (np. transport do szpitala) w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie zagranicznego wyjazdu.