Aviva

Aviva, działająca od w latach 1992-2009 pod nazwą Commercial Union, to stabilny i nowoczesny Ubezpieczyciel, korzystający z przeszło 300-letniego doświadczenia szóstej co do wielkości grupy ubezpieczeniowej na świecie. Firma obsługuje w Polsce ponad 3 miliony klientów, oferując im szeroką gamę ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych i turystycznych. Aviva jest laureatem licznych nagród, odnoszących się zarówno do jej działalności ubezpieczeniowej, jak społecznej odpowiedzialności prowadzonego biznesu – m.in. 2. miejsce w rankingu Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2013, wyróżnienie Biały Listek CSR „Polityki”.

 

Ubezpieczenie Avivy dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne Avivy dostępne są  pod numerem 583 095 555 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w Avivie?

Proces likwidacji szkód przeprowadzić można korzystając z Telecentrum dostępnego pod numerami 801 888 444 (tel. stacjonarne) i (22) 557 44 44 (tel. komórkowe), kontaktując się z Avivą e-mailem na adres bok@aviva.pl lub przesyłając listownie komplet wymaganych dokumentów na adres Aviva Sp. z o. o. Dział Obsługi Roszczeń
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.

 

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Aviva

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów napraw lub wypłacenie odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku komunikacyjnym. Posiadający umowę ubezpieczenia OC zawartą w Aviva może liczyć, że ubezpieczyciel w jego imieniu pokryje szkody w kwocie 1050000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5210000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. W ramach udostępnianej przez Avivę usługi bezpośredniej likwidacji szkód sam ubezpieczony otrzymać może finansową rekompensatę wtedy, gdy to jego auto zostanie uszkodzone podczas kolizji.

 

  • Ubezpieczenie Autocasco

Ochrona ubezpieczenia AC w Avivie obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 15 lat), jego wyposażenie dodatkowe (o wartość nie przekraczającej 1 500 zł) oraz fotelik dziecięcy. Umowa ubezpieczenia autocasco może zostać zawarta w jednym z dwóch wariantów - Economic i Standard.

 

W przypadku zawarcia umowy w pierwszym wariancie odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody, do których doszło na terenie kraju i polegały na utracie pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego w skutek kradzieży, włamania lub rozboju, a także pożaru podczas postoju auta. Zawierając umowę w wariancie Standard właściciel pojazdu może liczyć na wypłatę odszkodowania za zdarzenia, od których doszło zarówno w kraju, jak i na terytorium pozostałych państw europejskich (za wyjątkiem Rosji). Ochrona ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na:

- zderzeniu z innymi pojazdami,

- kontakcie z przeszkodami znajdującymi się na drodze (zwierzętami lub przedmiotami),

- utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego w skutek kradzieży, włamania lub rozboju (z wyłączeniem zdarzeń, które miały miejsce na terytorium Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii),

- działaniu osób trzecich, czy siły przyrody (wybuch, zalanie, pożar, powódź i inne żywioły).

Posiadacz autocasco Standard w przypadku kradzieży pojazdu, który nie był eksploatowany dłużej niż 12 miesięcy otrzyma wypłatę odszkodowania w wysokości ceny nowego pojazdu. Ponadto jeśli kluczyki lub sterowniki do auta zaginą lub zostaną skradzione ubezpieczyciel gwarantuje wyrobienie nowych lub wymianę, ewentualnie naprawę zamków.

 

Bez względu na wybrany przez kierowcę wariant ubezpieczenia Aviva zwróci także koszty (do kwoty 4 tys. zł) poniesione w celu ratowania ubezpieczonych przedmiotów oraz uniknięcia lub zmniejszenia rozmiarów szkody.

 

  • Ubezpieczenie Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia assistance dostępnego w Avivie jest organizacja i pokrycie kosztów udzielanej przez ubezpieczyciela pomocy technicznej, medycznej, informacyjnej oraz dodatkowej pomocy organizacyjnej przed podjęciem podróży lub w czasie jej trwania. Zakres wsparcia w ramach samochodowego assistance zależy od wybranego pakietu. W wariancie podstawowym udostępnianym bezpłatnie wraz z polisą OC lub AC ubezpieczony w przypadku kolizji może liczyć na holowanie uszkodzonego pojazdu do 75 km (lub w przypadku uszkodzenia szyby czołowej do ustalonego z Avivą warsztatu), jego parkowanie (do kwoty 100 zł), a także pojazd zastępczy (do 3 dni) oraz podstawowe usługi informacyjne. Bardziej wszechstronne wsparcie zapewnia pakiet Rozszerzony, który prócz podstawowych usług gwarantuje pomoc po wypadku lub awarii również gdy:

- możliwe jest usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia,

- konieczne jest złomowanie pojazdu,

- zaistnieje potrzeba skorzystania z noclegu,

- niezbędna będzie pomoc tłumacza.

Dostęp do pełnego zakresu świadczeń samochodowego assistance możliwy jest w pakiecie Maksymalnym, w ramach którego Aviva zapewnia także:

- holowanie pojazdu bez limitu na terenie kraju, za granicą maksymalnie do 500 km,

- kontynuację podróży (do 5 tys. zł),

- usługi medyczne obejmujące hospitalizację, transport sanitarny, przyjazd bliskich osób oraz udzielanie informacji o placówkach medycznych (łącznie do kwoty 15 tys. zł),

- zorganizowanie kierowcy zastępczego oraz dostarczenie niezbędnych części zamiennych,

- odbiór auta po naprawie.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

W ramach ubezpieczenia NNW Aviva zapewnia wypłatę świadczeń za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy pojazdu oraz jego pasażerów. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Pakiet podstawy zapewnia pomoc ubezpieczyciela polegającą na finansowym wsparciu rekompensującym uszczerbek na zdrowiu powstały w wypadku samochodowym oraz pokryciu kosztów operacji plastycznej (do 1 tys. euro). Dopłacając dodatkową składkę ubezpieczenie NNW można rozszerzyć o ochronę przed skutkami wypadków powstałych w innych sytuacjach, nie tylko związanych z poruszaniem się samochodem.

 

  • Ubezpieczenie Szyb

Za dodatkową opłatą do ubezpieczenia OC i AC wykupionego w Avivie można dołączyć ubezpieczenie szyb. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyb: przedniej, tylnej i bocznych. Jeśli w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzone zostały wyłącznie szyby, wymieniający je na koszt ubezpieczyciela kierowca nie musi się obawiać, że straci zniżki za bezszkodowy przebieg AC.

 

  • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Do zakupionego w Avivie pakietu OC/AC dołączyć można dodatkową ochronę prawną. Ubezpieczenie to zapewnia pomoc ubezpieczyciela w związku z kłopotliwymi procedurami prawnymi w momencie zakupu i rejestracji, kradzieży lub sprzedaży pojazdu. W ramach polisy zagwarantowana jest konsultacja prawna, dostarczenie niezbędnych dokumentów oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego, adwokata lub radcy prawnego oraz wszystkich podjętych czynności.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
59 360 000 PLN

Należy do: Grupa Aviva (Wielka Brytania)