Luxmed - Ubezpieczenie zdrowotne

  • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego „Podstawowy”

Dostępny w Lux Medzie pakiet ubezpieczenia zdrowotnego w wersji podstawowej gwarantuje ubezpieczonemu bezpłatny dostęp do telefonicznej informacji medycznej, konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych (ogólnolekarskich, laryngologicznych, okulistycznych, ginekologicznych, pielęgniarskich), a także podstawowe badania diagnostyczne oraz badania laboratoryjne. Pakiet obejmuje również konsultacje u lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz konsultacje specjalistyczne (z zakresu: chirurgii ogólnej, ginekologii, kardiologii, laryngologii, okulistyki i urologii), we wskazanych przez ubezpieczyciela placówkach medycznych, w cenie 20 zł za konsultację. Co więcej ubezpieczony może wykonać badania rentgenowskie (RTG klatki piersiowej i boku) oraz elektrokardiograficzne (EKG spoczynkowe) w cenie 20 zł.

Zakupu pakietu „podstawowego” dokonać można w dwóch typach indywidualnym oraz partnerskim.

 

  • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego „Rozszerzony”

Podobnie jak w przypadku pakietu „Podstawowego” ubezpieczyciel oferuje telefoniczną informację medyczną, rozszerzone zabiegi ambulatoryjne (oprócz zabiegów dostępnych w podstawowym pakiecie, w skład pakietu rozszerzonego wchodzą również zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne oraz ortopedyczne), rozszerzone badania diagnostyczne oraz badania laboratoryjne.

Pakiet Rozszerzony gwarantuje również konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz szerszy zakres konsultacji specjalistycznych (poszerzenie oferty podstawowego pakietu o lekarzy z zakresu: alergologii, dermatologii, endokrynologii, gastroenterologii, neurotyki oraz ortopedii) w cenie 20 zł za konsultację.

Ubezpieczony posiadający szerszy pakiet ubezpieczenia medycznego wykonać może badania rentgenowskie (pakiet poszerzony o RTG barku/ramienia, czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kości stopy, kości udowej, łokcia, miednicy, mostka, nadgarstka, nosa, gardła, nadgarstka, dłoni, ręki, nogi), ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne oraz inne badania diagnostyczne (takie jak mammografia i komputerowe pole widzenia) w cenie 20 zł.

Zakup pakietu rozszerzonego dokonać można w trzech typach: indywidualnym, partnerskim oraz rodzinnym.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Luxmed - Ubezpieczenie zdrowotne