LuxMed

Posiadający przeszło 20-letnie doświadczenie rynku LUX MED należy do Grupy LUX MED, lidera prywatnych usług medycznych w Polsce. 
Z usług firmy korzysta 1,4 mln pacjentów, mających dostęp do ponad 160 własnych i przyzakładowych oraz 1600 współpracujących placówek medycznych, obsługiwanych przez blisko 4600 lekarzy kilkudziesięciu specjalności. Działalność LUX MED obejmuje kompleksowy proces opieki zdrowotnej, polegający na diagnostyce i późniejszym, również szpitalnym leczeniu, a także edukacji w zakresie profilaktyki. Firma jest laureatem licznych nagród, wśród których znajduje się m.in. Gwiazda Jakości Obsługi 2014.

 

Jak korzystać z usług LUX MED?

W ramach ubezpieczenia można skorzystać z ambulatoryjnej opieki medycznej zgodnie z wykupionym wariantem. Aby umówić się na wizytę lub badanie, należy skontaktować się z całodobowym Call Center dostępnym pod numerem (22) 33 22 888 lub skorzystać z komunikatora internetowego „e-center" i zarezerwować wizytę poprzez system „e-rezerwacji". Możliwe jest także zarejestrowanie się bezpośrednio w recepcji placówki medycznej. Wizyty domowe w ramach ubezpieczenia realizowane są jedynie w przypadkach, kiedy stan zdrowia chorego nie pozwala na dotarcie do placówki medycznej. Zamówienie takiej wizyty odbywa się za pomocą Call Center.

 

Ubezpieczenia LUX MED dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia zdrowotne dostępne są za pośrednictwem naszej internetowej porównywarki. Ubezpieczyciel oferuje dwa pakiety ubezpieczenia zdrowotnego, które dostępne jest w trzech typach, określonych zakresem oferowanej pomocy:

  • Typ Indywidualny - ochroną ubezpieczeniową objęty jest ubezpieczony główny;
  • Typ Partnerski - ochroną ubezpieczeniową objęty jest główny ubezpieczony oraz jeden współubezpieczony (współmałżonek/partner życiowy lub jedno dziecko);
  • Typ Rodzinny – ochroną ubezpieczeniową objęty jest ubezpieczony główny, współmałżonek/partner życiowy oraz nie więcej niż troje dzieci.

Szczegółowe informacje o produkcie znajdują się poniżej.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta LuxMed

Ubezpieczenie życia i zdrowia

  • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego „Podstawowy”

Dostępny w Lux Medzie pakiet ubezpieczenia zdrowotnego w wersji podstawowej gwarantuje ubezpieczonemu bezpłatny dostęp do telefonicznej informacji medycznej, konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych (ogólnolekarskich, laryngologicznych, okulistycznych, ginekologicznych, pielęgniarskich), a także podstawowe badania diagnostyczne oraz badania laboratoryjne. Pakiet obejmuje również konsultacje u lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz konsultacje specjalistyczne (z zakresu: chirurgii ogólnej, ginekologii, kardiologii, laryngologii, okulistyki i urologii), we wskazanych przez ubezpieczyciela placówkach medycznych, w cenie 20 zł za konsultację. Co więcej ubezpieczony może wykonać badania rentgenowskie (RTG klatki piersiowej i boku) oraz elektrokardiograficzne (EKG spoczynkowe) w cenie 20 zł.

Zakupu pakietu „podstawowego” dokonać można w dwóch typach indywidualnym oraz partnerskim.

 

  • Pakiet ubezpieczenia zdrowotnego „Rozszerzony”

Podobnie jak w przypadku pakietu „Podstawowego” ubezpieczyciel oferuje telefoniczną informację medyczną, rozszerzone zabiegi ambulatoryjne (oprócz zabiegów dostępnych w podstawowym pakiecie, w skład pakietu rozszerzonego wchodzą również zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne oraz ortopedyczne), rozszerzone badania diagnostyczne oraz badania laboratoryjne.

Pakiet Rozszerzony gwarantuje również konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej oraz szerszy zakres konsultacji specjalistycznych (poszerzenie oferty podstawowego pakietu o lekarzy z zakresu: alergologii, dermatologii, endokrynologii, gastroenterologii, neurotyki oraz ortopedii) w cenie 20 zł za konsultację.

Ubezpieczony posiadający szerszy pakiet ubezpieczenia medycznego wykonać może badania rentgenowskie (pakiet poszerzony o RTG barku/ramienia, czaszki, kręgosłupa, klatki piersiowej, jamy brzusznej, kości stopy, kości udowej, łokcia, miednicy, mostka, nadgarstka, nosa, gardła, nadgarstka, dłoni, ręki, nogi), ultrasonograficzne, elektrokardiograficzne oraz inne badania diagnostyczne (takie jak mammografia i komputerowe pole widzenia) w cenie 20 zł.

Zakup pakietu rozszerzonego dokonać można w trzech typach: indywidualnym, partnerskim oraz rodzinnym.

LUX MED Sp. z o.o.
ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
516 078 000 PLN

Należy do: LUX MED (Polska)