Kim jesteśmy?

Superpolisa.pl SA zajmuje się porównaniem i sprzedażą produktów 30 największych ubezpieczycieli. Naszym celem jest dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb Klienta i zapewnienie mu szerokiego wyboru, a także bezpieczeństwa i komfortu przy zakupie ubezpieczenia.

 

Informacje o Spółce

SUPERPOLISA PL SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: Polska, Warszawa
Adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Nr KRS: 0000668151
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5213771882
REGON: 366796001
Wysokość Kapitału Zakładowego: 333.300,00 PLN

 

Kontakt

e-mail: superpolisaplsa@superpolisa.pl

 

Dla Akcjonariuszy

Sekcja dostępna po zalogowaniu.

  • Planowane walne zgromadzenia
  • Projekty uchwał
  • Sprawozdania finansowe
  • Opinie biegłych rewidentów
  • Lista Akcjonariuszy