Benefia

Obecna na polskim rynku od 1999 roku BENEFIA należy do austriackiej grupy ubezpieczeniowo-bankowej Vienna Insurance Group, budującej swoje doświadczenie w ciągu 180 lat działalności w branży. Oferta Towarzystwa składa się z szerokiej gamy ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, które dostosowywane są do potrzeb i preferencji klientów indywidualnych oraz biznesowych. W ciągu kilkunastu lat prowadzenia działalności w Polsce BENEFIA umacniała swoją rynkową pozycję, m.in. otrzymując od Kapituły Polskiego Klubu Biznesu Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności.

 

Produkty BENEFII dostępne w Superpolisie:

Polisy komunikacyjne Benefii dostępne są za pośrednictwem strony internetowej, pod numerem 801 000 000 oraz w wybranych placówkach Superpolisy. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

 

Jak zlikwidować szkodę w BENEFII?

W BENEFII szkodę można zgłosić e-mailem pisząc na adres szkody@benefia.pl lub telefonicznie w Centrum Zgłoszeniowym pod numerami 801 080 300 i (22) 212 20 30.

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oferta Benefia

Ubezpieczenie komunikacyjne

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów napraw lub wypłacenie odszkodowania osobom, którym właściciel pojazdu wyrządzi szkody w wypadku komunikacyjnym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i  5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych.

 

  • Ubezpieczenie Casco pojazdów lądowych (AC)

Ochrona ubezpieczenia AC w Benefii obejmuje samochód (którego wiek nie przekracza 12 lat) oraz jego podstawowe i służące bezpieczeństwu wyposażenie. W zależności od dokonanego podczas podpisywania umowy wyboru, Benefia udziela ochrony ubezpieczeniowej w razie zaistnienia szkody w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym.

 

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie autocasco obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu w wyniku:

- zderzenia się pojazdów,

- kontaktu z przeszkodami znajdującymi się na drodze (np. zwierzętami lub elementami pobocza),

- działania osób trzecich,

- pożaru, powodzi, zatopienia czy działania innych sił przyrody,

- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

 

AC można dodatkowo rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Warunkiem udzielenia ochrony w rozszerzonym zakresie jest posiadanie przez pojazd co najmniej jednego (w przypadku auta o wartości do 40 tys. zł) lub dwóch (w przypadku droższych modeli) urządzeń przeciwkradzieżowych.

 

  • Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w kłopoty (Assistance)

W ramach samochodowego ubezpieczenia assistance Benefia zapewnia świadczenia polegające na udzieleniu pomocy w zakresie:

- naprawy (usunięcia usterki technicznej) lub holowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego warsztatu,

- jeżeli pojazd znajduje się 50 km od miejsca zamieszkania wynajmu samochodu zastępczego (maksymalnie do 21 dni) lub zorganizowaniu transportu albo noclegu (do 3 dób),

- odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojazdu lub dostarczeniu części zamiennych (jeżeli auto jest oddalone 50 km od miejsca zamieszkania).

Świadczenia assistance należą się jedynie wtedy, gdy poszkodowany zgłosi się do Centrum Alarmowego, które je wykona lub wyrazi zgodę na zlecenie świadczeń innej osobie.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu mechanicznego (NNW)

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dostępnego w Benefii jest zapewnienie ochrony kierowcy pojazdu oraz jego pasażerom, jeśli ucierpią oni w wypadku związanym z używaniem tego pojazdu. Polisa działa zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy, a także Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu.

 

W ramach odszkodowania ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego (świadczenie z  tytułu śmierci) oraz w  przypadku, gdy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu). Wysokość odszkodowania odpowiada procentowi uszczerbku na zdrowiu i jest zależna od wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia. Wypłata świadczenia nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia.

Powiązane dokumenty