Franczyza ubezpieczenia – jak założyć placówkę?

Franczyza ubezpieczeniowa to najbardziej zaawansowana i efektywna forma współpracy, jaką można nawiązać z multiagencją ubezpieczeniową Superpolisa. We wszystkich polskich województwach można znaleźć już ponad 200 oddziałów pod logo naszej firmy. Znaczną część z tej stale rosnącej liczby stanowią punkty franczyzowe.

 

Co to jest placówka franczyzowa?

3. DSCF0003

Placówka franczyzowa to wyłączna placówka działająca pod logiem Superpolisa.pl. Oferujemy swoją markę i nasze wypróbowane metody prowadzenia przedsiębiorstwa nowemu punktowi, który działa samodzielnie, ale w zamian musi spełniać określone przez nas normy. Biorcy franszyzy ubezpieczeniowej Superpolisy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie – od  otwarcia lokalu po późniejszą działalność biznesową. To nie wszystko – mogą również liczyć na  najkorzystniejsze warunki prowizyjne od wypracowanej przez siebie sprzedaży.

 

Franczyza ubezpieczeniowa – dlaczego warto?

Nasza unikatowa oferta skonstruowana specjalnie dla partnerów franczyzowych pozwala zredukować wkład własny w otwarcie placówki do niezbędnego minimum. Dofinansowujemy  nawet do 10 tys. zł, co pozwala znacząco obniżyć koszty własne wyposażenia i umeblowania nowo otwartego oddziału. Zapewniamy franczyzobiorcom dostęp do pełnej oferty współpracujących z nami towarzystw ubezpieczeniowych, a także nieustającą pomoc merytoryczną. W jej ramach oferujemy uczestnictwo w systemie bezpłatnych szkoleń, a także dostęp do helpdesku w trakcie wykonywania codziennej pracy. Zawsze warto współpracować z nami w tym modelu, nawet gdy przedsiębiorca chce sprzedawać tylko ubezpieczenia komunikacyjne franczyza też jest dobrą formą współpracy ubezpieczeniach.

 

infografika

Placówka franczyzowa – pomysł na urządzenie lokalu

Cenimy sobie właściwą ergonomię, bo kładziemy duży nacisk na obsługę klienta. Traktujemy go po partnersku, zawsze siadając z nim przy jednym, zaprojektowanym specjalnie dla Superpolisa.pl biurku. Patrząc we wspólny monitor, razem z klientem uzupełniamy kwestionariusz, analizujemy  wszystkie przygotowane oferty i proponujemy mu najkorzystniejsze rozwiązanie, by na końcu  móc wydrukować polisę bezpośrednio z systemu. Stosujemy te rozwiązania zarówno do osobnych lokali usytuowanych przy ulicy, jak i otwartych bądź półotwartych wysp w centrach handlowych – takie dwa rodzaje oddziałów można prowadzić pod franczyzowym szyldem Superpolisa.pl. W każdym przypadku koncentrujemy się na takiej organizacji przestrzeni, która zapewni klientowi maksymalną wygodę, zagwarantuje mu bezpieczeństwo danych osobowych i pozwoli w spokoju przestudiować ofertę, by wybrać dla siebie najkorzystniejszą.

Co otrzymuje franczyzobiorca?

Opracowany w najdrobniejszych szczegółach, wypróbowany i skuteczny model biznesowy. Wyposażamy go w najnowocześniejszy system transakcyjno-rozliczeniowy i dodatkowe narzędzia, wspierające sprzedaż każdego rodzaju ubezpieczeń. W ramach systemu oferujemy np. pośrednictwo w dopełnieniu formalności wymaganych przez KNF, a także pomoc marketingową.

Naszym franczyzobiorcom zapewniamy:

 • atrakcyjne prowizje,
 • prosty system transakcyjny,
 • jeden system rozliczeniowy,
 • możliwość współpracy z największymi zakładami ubezpieczeń,
 • brak obowiązku wykupienia polisy OC,
 • system bezpłatnych szkoleń,
 • merytoryczne wsparcie sprzedaży,
 • możliwość współpracy z jedną z największych agencji ubezpieczeniowych,
 • helpdesk telefoniczny,
 • pełne wsparcie marketingowe,
 • współfinansowanie otwarcia placówki do 10 tys. zł.

Osoby zainteresowane rozmową na temat szczegółowych warunków przystąpienia do sieci franczyzowej Superpolisa.pl prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na obecnej stronie.

Zapraszamy do współpracy.

Zobacz również:

Zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń do nas:
22 228 27 00

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Informujemy Pana/Panią, że współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działający pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa”. [...]
Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres któregokolwiek ze współadministratorów.
Współadministratorzy uzgodnili, że może Pan/Pani zrealizować przysługujące Panu/Pani prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.
Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) określenia Pani/Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt. a, tj. Pani/ Pana zgody;
b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
d) w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.

Współadministratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu określenia Pani/ Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione zakładom ubezpieczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z którymkolwiek ze współadministratorów. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu określenia Pani/ Pana wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty ubezpieczenia.
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z treścią REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU SUPERPOLISA.PL udostępnionego na https://superpolisa.pl/regulaminy/ i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Agencję Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych osobowych, w celu określenia moich wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i przedstawienia mi propozycji umów ubezpieczenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od: Agencji Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212 oraz Superpolisa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 212, działających pod wspólną pod nazwą handlową „Superpolisa” jako współadministratorzy danych osobowych informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

Połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe, IVR)

Wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)