Współpraca Doradca mobilny

Rozpocznij współpracę

Jeśli cenisz sobie niezależność, jesteś aktywnym agentem ubezpieczeniowym lub rozpoczynasz karierę doradcy i zależy Ci na szybkim rozwoju oraz usprawnieniu procesu sprzedaży, ten model współpracy jest dla Ciebie. Sam planujesz swoje cele i działania, a my zapewniamy Ci dostęp do nowoczesnego systemu oraz pełnej oferty ubezpieczeń. Dzięki temu znacznie skracasz czas obsługi klienta, poprawiając jednocześnie jej jakość. Nie musisz mieć własnego lokalu ani nie oczekujemy od Ciebie wyłączności.

Dlaczego warto?

 • Samodzielnie buduj swój biznes z naszym wsparciem merytorycznym
 • Posługuj się nowoczesnym i intuicyjnym systemem transakcyjno-rozliczeniowym
 • Prezentuj klientom w przejrzysty sposób ofertę 30 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Otrzymuj atrakcyjne prowizje
 • Rozliczaj się w jednym systemie
 • Otrzymaj polisę OC multiagenta
 • Doskonal swoje kompetencje na bezpłatnych szkoleniach
 • Korzystaj z naszego wsparcia sprzedaży
 • Kontaktuj się z dedykowanym helpdeskiem telefonicznym
 • Nie bądź ograniczony wymogiem wyłączności
 • Nie wymagamy od Ciebie posiadania lokalu stacjonarnego

Skontaktuj się w sprawie współpracy

Jeśli potrzebujesz skontaktować się w sprawie współpracy, wypełnij formularz poniżej.


  Informujemy Panią/Pana, że współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa na Życie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 39, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, Superpolisa STBU Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 7, Superpolisa Multi-Agent Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, Superpolisa Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12, Superpolisa Doratex sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 44, Superpolisa Jankowski Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Utrata 1B, lok 3.10.
  Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www./ lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
  Współadministratorzy uzgodnili, że może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.
  Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www./ lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek
  ze współadministratorów.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  a) rekrutacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody;
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  d) w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.
  Współadministratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu rekrutacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy po zakończeniu rekrutacji, na której potrzeby dane zostały zebrane, chyba że osoba wyraziła zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w innych rekrutacjach.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z którymkolwiek
  ze współadministratorów. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty w zakresie możliwości nawiązania współpracy.


  . Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ww. spółek, działających jako współadministratorzy danych osobowych informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

  Skontaktuj się z nami!

  Masz wątpliwości?

  Nasz konsultant pomoże Ci je rozwiązać w jak najszybszym czasie.