Formularz reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi spełniały najwyższe standardy. Gdyby jednak nasza usługa nie spełnia Twoich oczekiwań, skorzystaj z naszego formularza i złóż reklamację. Prosimy o opisanie powodu złożenia reklamacji oraz wszystkich istotnych szczegółów z nią związanych. Wskaż sposób, w jaki chciałbyś otrzymać odpowiedź. Dzięki informacjom, które nam podasz w formularzu sprawnie podejmiemy decyzję w Twojej sprawie.


  Oświadczam, że w sprawach związanych z rozpatrywaniem złożonej przeze mnie reklamacji, wyrażam zgodę na kontakt za pomocą*

  Wnoszę o udzielenie odpowiedzi na złożoną przeze mnie reklamację:*


  Informujemy Panią/Pana, że współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa na Życie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 39, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, Superpolisa STBU Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 7, Superpolisa Multi-Agent Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, Superpolisa Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12, Superpolisa Doratex sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 44, Superpolisa Jankowski Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Utrata 1B, lok 3.10.

  Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.superpolisa.pl lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu przyjęcia Pan/Pani reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 4 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Pani/Pana dane mogą ewentualnie być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu któregokolwiek z administratorów; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze złożona reklamacją.
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione Zakładom Ubezpieczeń.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu współadministratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z którymkolwiek z administratorów danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

  Skontaktuj się z nami!

  Masz wątpliwości?

  Nasz konsultant pomoże Ci je rozwiązać w jak najszybszym czasie.

  Skontaktuj się z nami
  procedura reklamacji

  Procedura rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów

  Pobierz procedurę