Superpolisa STBU

Kim jesteśmy?

Superpolisa STBU Biuro Ubezpieczeń Sp. z o.o. powstała w 2019 roku w Sopocie z połączenia potencjałów agencji ubezpieczeniowej STBU Biuro Ubezpieczeń oraz Superpolisy – czołowej polskiej multiagencji. Celem powstania nowego podmiotu było uzyskanie synergii biznesowej na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku.
Przez ostatnie 20 lat obecności w branży ubezpieczeniowej skupialiśmy się przede wszystkim na sprzedaży i obsłudze klientów, co było możliwe dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze. Od 2018 roku sukcesywnie poszerzamy zakres naszego działania o budowanie struktur sprzedaży i rekrutację nowych Partnerów do współpracy.

Co oferujemy?

Specjalizujemy się w sprzedaży ubezpieczeń dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Bardzo dużo uwagi poświęcamy budowaniu relacji ze stałymi klientami, badaniu ich potrzeb oraz oferowaniu im produktów dopasowanych do ich oczekiwań. Podstawą dla nas jest profesjonalna i kompetentna obsługa posprzedażowa.
Od roku sukcesywnie poszerzamy naszą grupę pośredników, dla których stajemy się stabilnym i wiarygodnym partnerem we wspólnym rozwoju.

Nasze standardy

 • Technologia.

  Nowoczesna platforma i autorski system sprzedażowy, to nasze innowacyjne rozwiązania które przekładają się na wysoki poziom obsługi i satysfakcję klientów.

 • Doświadczenie.

  Jesteśmy na rynku od wielu lat – doświadczenie naszych pracowników to nasz kapitał.

 • Odpowiedzialność.

  Nasi Doradcy kierują się najlepiej pojmowanym interesem klienta, oferując rozwiązania adekwatne do ich indywidualnych potrzeb.

 • Rzetelność.

  Pracujemy w zgodzie z najwyższymi standardami, przywiązując dużą wagę do realizacji powierzonych nam zadań.

Skontaktuj się w sprawie współpracy

Jeśli potrzebujesz skontaktować się w sprawie współpracy, wypełnij formularz poniżej.


  Informujemy Panią/Pana, że współadministratorami danych są: Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa.pl Pegaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, Superpolisa Como Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brechta 7, Superpolisa na Życie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 39, Superpolisa Insurance Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, Superpolisa Intertur Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 208 lok. 7, GSU S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, GSU Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Góry Chełmskiej 2B, Superpolisa STBU Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 7, Superpolisa Multi-Agent Group Sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach przy ul. Wojska Polskiego 70, Superpolisa Operator Finansowy Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 12, Superpolisa Doratex sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej przy ul. Jana Pawła II 44, Superpolisa Jankowski Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach przy ul. Utrata 1B, lok 3.10.
  Ze wszystkimi współadministratorami można się skontaktować poprzez adres email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www./ lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek ze współadministratorów.
  Współadministratorzy uzgodnili, że może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu prawa wobec każdego ze współadministratorów i każdy z nich jest odpowiedzialny za ich realizację.
  Współadministratorzy danych osobowych wyznaczyli wspólnie inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@mak-investments.pl, formularz kontaktowy pod adresem www./ lub pisemnie na adres siedziby któregokolwiek
  ze współadministratorów.
  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
  a) rekrutacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgody;
  b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług;
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem administratora jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  d) w celu wypełnienia przez administratora danych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz dofinansowaniu terroryzmu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO o ile ma zastosowanie.
  Współadministratorzy przestaną wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, a w celu rekrutacji w zakresie możliwości nawiązania współpracy po zakończeniu rekrutacji, na której potrzeby dane zostały zebrane, chyba że osoba wyraziła zgodę na dalsze przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w innych rekrutacjach.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych lub z którymkolwiek
  ze współadministratorów. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku marketingu bezpośredniego usług administratora. Podanie danych osobowych w celu rekrutacji jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu przygotowania odpowiedniej oferty w zakresie możliwości nawiązania współpracy


  . Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ww. spółek, działających jako współadministratorzy danych osobowych informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

  Superpolisa STBU

  Kontakt

  Superpolisa STBU Biuro Ubezpieczeń Sp. z o.o.
  ul. Rzemieślnicza 7, 81-855 Sopot
  tel. +48 798 495 602
  ubezpieczenia@stbubiuro.pl


  Inspektor Ochrony Danych Superpolisa STBU Sp. z o.o.
  Aldona Kończal
  ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
  Prosimy o dopisek: „IOD”
  +48 573-347-258
  iod@mak-investments.pl

  Formularz reklamacyjny