INTER Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142 B

Wysokość kapitału zakładowego
35 000 000 PLN

O towarzystwie

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. jest częścią niemieckiej grupy ubezpieczeniowej INTER oferującej ubezpieczenia zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe. TU INTER Polska S.A  działa na polskim rynku od ponad 27 lat, zaś oferta ubezpieczyciela obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Szczególnym odbiorcą usług towarzystwa jest branża medyczna, dla której dedykowane są wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia INTER Polska

dostępne w Superpolisie:

Ubezpieczenia INTER Polska dostępne są w wybranych placówkach. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się poniżej.

Jak zlikwidować szkodę

w INTER Polska?

Zgłoszenie szkody odbywa się poprzez formularz zgłoszenia szkody, znajdujący się na stronie internetowej ubezpieczyciela: inter-direct.pl/zglos-szkode .

Z Ubezpieczycielem można też skontaktować się:
Tel: 801 803 000
Tel: +48 22 333 77 33 (dla połączeń z zagranicy)
E-mail: bok@interpolska.pl

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta INTER Polska

Sprawdź naszą ofertę INTER Polska. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne INTER Vision zapewni Ci dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie, w komfortowych warunkach i w dogodnym dla Ciebie terminie. Każdego dnia czekają na Ciebie wysokiej klasy specjaliści, nowoczesny sprzęt diagnostyczny, profesjonalne laboratoria i życzliwa obsługa. Opieka medyczna jest realizowana w placówkach renomowanych Partnerów Medycznych.

Co zyskujesz wybierając prywatną opiekę zdrowotną INTER Vision:

 • Wygodny sposób umawiania wizyt online, przez formularz internetowy lub telefonicznie za pośrednictwem Centrum Klienta INTER
 • Możliwość wyboru zakresu usług, dostosowanego do Twoich potrzeb
 • Realizację wizyt u lekarzy specjalistów, bez skierowania, w ciągu 5 dni roboczych, a do lekarzy POZ w ciągu 2 dni roboczych
 • Szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych bez limitów ilościowych
 • Możliwość objęcia opieką Członków Rodziny
 • W nagłym przypadku jesteś w najlepszych rękach. W ramach każdego wariantu oferujemy Pomoc Assistance 24h – wizyty domowe na terenie całej Polski, transport medyczny, dowóz leków rehabilitację
 • Możliwość doboru pakietu ubezpieczeń dodatkowych

Ubezpieczenie na życie INTER Moje Życie

Ubezpieczenie terminowe INTER Moje Życie zabezpieczy Ciebie i Twoją rodzinę w przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, takich jak zgon, poważne zachorowanie i nieszczęśliwy wypadek oraz będące jego skutkiem inwalidztwo i pobyt w szpitalu. Sam wybierzesz odpowiedni poziom ochrony ubezpieczenia możliwością rozszerzenia go w każdą rocznicę polisy lub w przypadku m.in. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania.

 • Sam ustalasz wysokość wsparcia finansowego dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Indywidualnie ustalimy zakres ochrony, wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 70 roku życia
 • Możesz wybrać czas trwania ochrony od 5 do 35 lat
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia w każdą rocznicę polisy
 • Masz możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia do 20% bez konieczności medycznej oceny stanu zdrowia w przypadku zmiany sytuacji życiowej, np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka czy zakupu mieszkania

Ubezpieczenie na życie dla wykonujących zawód medyczny INTER Medyk Life

Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem z tytułu niezdolności do pracy INTER Medyk Life dedykowane jest Tobie i Twojej rodzinie, jeśli wykonujesz zawód medyczny lub jesteś pracownikiem służby zdrowia. Inter Medyk Life zapewni Tobie i Twoim bliskim wsparcie finansowe, w razie nieprzewidzianych zdarzeń, uwzględniając specyfikę zawodu medycznego.

 • ochroną ubezpieczeniową możesz objąć Twojego małżonka, partnera życiowego, pełnoletnie dzieci
 • ubezpieczenie jest dopasowane do specyfiki wykonywanego zawodu – możesz rozszerzyć ochronę o dodatkowy pakiet 7 najczęstszych chorób zawodowych występujących w zawodach medycznych
 • świadczenie dziennie wypłacane od 1-go dnia niezdolności do pracy, gdy w wyniku dłuższej choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy zawodowej (nawet do 9 000 zł miesięcznie)
 • gwarancja utrzymania ciągłości ubezpieczenia – jeżeli byłeś ubezpieczony przez minimum 12 miesięcy, uznamy staż u poprzedniego ubezpieczyciela
 • pakiet Assistance (np. pomoc domowa po hospitalizacji, transport medyczny, pomoc medyczna za granicą, dostarczenie leków)

Ubezpieczenie na życie pod kredyt INTER Bezpieczny Kredyt

Terminowe ubezpieczenie na życie INTER Bezpieczny Kredyt to propozycja dla osób, które zaciągają zobowiązania finansowe, planują duże inwestycje lub potrzebują długotrwałej ochrony. Jest to idealne zabezpieczenie finansowe najbliższych w przypadku śmierci kredytobiorcy.

 • Sam ustalasz wysokość sumy oraz okresu ubezpieczenia zgodnie z Twoim kredytem lub potrzebą ochrony
 • Ochronę ubezpieczeniową świadczymy na niezmienionych warunkach aż do 80 roku życia
 • Możesz zawrzeć umowę na okres ubezpieczenia od jednego roku do 50 lat
 • Składkę ubezpieczeniową płacisz tylko przez 2/3 okresu ubezpieczenia
 • Możesz zawrzeć umowę nie tylko pod zobowiązania kredytowe, ale również po to, by zabezpieczyć przyszłość swoich najbliższych
 • Na Twoje życzenie dokonujemy cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia na bank, w którym zaciągasz kredyt

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus

Grupowe ubezpieczenie na życie INTER Grupa Plus jest dedykowanym produktem dla firm o różnej strukturze i wielkości. Szeroki zakres świadczeń połączony z assistance medycznym zapewni Tobie, Twoim pracownikom oraz Waszym członkom rodzin poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

 • Niezależnie od formy zatrudnienia dostosujemy zakres, wysokość sum ubezpieczenia i składki zgodnie z potrzebami Twoimi i Twoich pracowników
 • Ochroną możesz również objąć członków rodziny (współmałżonka czy partnera życiowego) od 16 roku życia oraz pełnoletnie dzieci do 69 roku życia.
 • Oferujemy szeroki katalog poważnych zachorowań – 47 jednostek chorobowych.
 • Oferujemy świadczenia dodatkowe takie jak: świadczenia apteczne czy pobyt w sanatorium.
 • Po rezygnacji z ubezpieczenia oferujemy Ci możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na tych samych warunkach przez jeden rok.

Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw Pakiet INTER Partner Plus

Majątek

W ramach ubezpieczenia majątku masz możliwość objęcia ochroną m.in.: budynki i budowle, lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia czy mienie pracownicze. Proponujemy Ci jeden z dostępnych zakresów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk, z bogatym katalogiem klauzul dodatkowych. Zakres ochrony możesz również rozszerzyć o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniem.
 • Ryzyko przepięcia w zakresie ubezpieczenia
 • Automatyczne pokrycie nowych środków trwałych
 • Zwrot kosztów rzeczoznawców czy poszukiwania przyczyny szkody w zakresie ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance
 • Całodobowy dostęp do telefonicznej asysty prawnej
 • Zwrot kosztów rzeczoznawców czy poszukiwania przyczyny szkody w zakresie ubezpieczenia
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Dodatkowe klauzule m.in. ubezpieczenie: maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, drobnych robót budowlano-montażowych, od aktów terroryzmu czy katastrofy budowlanej

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

W ramach ubezpieczenia masz możliwość objęcia ochroną całego sprzętu elektronicznego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego od wszystkich ryzyk. Proponujemy ochronę również dla sprzętu medycznego, geodezyjnego oraz danych, oprogramowań i zewnętrznych nośników danych.
 • Ochrona dla sprzętu przenośnego na terenie całego świata
 • Rozszerzenie o klauzulę m.in. lamp od wszystkich ryzyk czy sprzętu zainstalowanego w samochodzie
 • Możliwość ubezpieczenia telefonów komórkowych i tabletów

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy osoba trzecia (klient czy partner biznesowy) dozna szkody przebywając na terenie Twojej firmy lub w wyniku działalności firmy. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o szeroki katalog dodatkowych klauzul dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy.
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe poza RP w zakresie ubezpieczenia
 • Rażące niedbalstwo w zakresie
 • Szkody w mieniu wyrządzone w związku z prowadzeniem hotelu w zakresie ubezpieczenia
 • Klauzule dedykowane wspólnotom mieszkaniowym czy branży farmaceutycznej.

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Proponujemy ubezpieczenie w dwóch wariantach indywidualnym oraz grupowym, gdzie w ramach ochrony zapewniamy m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.
 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie

Ubezpieczenia dla Służby Zdrowia

Ubezpieczenie dla Fizjoterapeutów

Wykonując zawód Fizjoterapeuty powinieneś upewnić się, że posiadasz ochronę odpowiednią do poziomu ryzyka oraz sposobu udzielania świadczeń. Taką ochronę zapewni Ci pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuci.

Ubezpieczenie dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Zawód lekarza to codzienne decyzje dotyczące życia i zdrowia innych ludzi. Często jest to praca w stresie, w trudnych warunkach i przez długie godziny. Dokonując wyboru zatroszcz się o kompleksową i profesjonalna ochronę. Pakiet INTER Lekarz zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie dla Pielęgniarek i Położnych

Ubezpieczenie OC Pielęgniarki i Położnej to jedyne pewne i skuteczne zabezpieczenie przed finansowymi konsekwencjami błędów medycznych i szkód w mieniu pacjenta.

 

Ubezpieczenia dla Ratowników Medycznych

Zawód ratownika medycznego wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Kupując ubezpieczenie zaufaj specjalistom i wybierz pakiet INTER Ratownik Medyczny stworzony przy współpracy ze środowiskiem Ratowników Medycznych.

 

Ubezpieczenie dla Pozostałych Zawodów Medycznych

Pakiet INTER Pozostałe Zawody Medyczne dedykowany jest przedstawicielom sektora ochrony zdrowia, którzy wykonują zawód medyczny m.in.: diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, psychologom i psychoterapeutom. INTER oferuje nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe, ale również OC dobrowolne, które rozszerza zakres ochrony, a także umożliwia uzyskanie wyższych sum gwarancyjnych.

 

Ubezpieczenie dla Podmiotów Medycznych

Prowadząc podmiot leczniczy musisz mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Wybierz pakiet ubezpieczeń dla Podmiotów Leczniczych stworzony, aby chronić interesy placówki medycznej.

INTER Lokum

Potrzebujesz ubezpieczenia pod kredyt w banku, a może boisz się konsekwencji związanych z zalaniem sąsiada? Ubezpieczenie INTER Lokum to kompleksowa ochrona dla Twojego domu lub mieszkania. Wybierz nasz pakiet i dopasuj zakres oraz sumy ubezpieczenia do swoich potrzeb.

Dom i mieszkanie

W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania masz możliwość objęcia ochroną również domu w budowie, garażu czy ruchomości domowych. Proponujemy Ci jeden z dostępnych wariantów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk. Swój pakiet możesz też rozszerzyć m.in. o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniem.

 • Szeroki zakres ochrony
 • Wartość odtworzeniowa niezależnie od wieku budynku
 • Ochrona w przypadku braku okresowych przeglądów instalacji
 • Ryzyko przepięcia do pełnej sumy ubezpieczenia
 • Ochrona za zalanie w przypadku pozostawienia otwartych okien lub drzwi
 • Odpowiedzialność za pożar w sytuacji pozostawienia niewyłączonego żelazka, kuchenki czy niewygaszonego kominka
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Assistance domowy, medyczny, samochodowy w zakresie ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie domku letniskowego lub nagrobka w ramach jednej polisy
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon, bagaż

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zapewni Ci ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym szkody związane z zalaniem ich mienia.

 • OC na terenie Polski oraz krajów Europy z możliwością rozszerzenia o Cały Świat
  (z wyłączeniem USA i Kanady)
 • OC za szkody:
  wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
  powstałe wskutek zalania mienia osób trzecich – niezależnie od winy Ubezpieczonego
  powstałe w najmowanej nieruchomości
  powstałe w najmowanych ruchomościach domowych
 • Możliwość rozszerzenia o OC:
  osób zamieszkujących dom/mieszkanie na podstawie umowy najmu – OC Lokatora
  za szkody wyrządzone podczas amatorskiego uprawiania sportów
  za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem w celach rekreacyjnych konia
  za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

 

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie

Asysta Prawna i Ochrona Prawna

Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej zapewni Ci pomoc w sprawach związanych z Twoim życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej w kwestiach związanych m.in z prawami rzeczowymi nieruchomości, prawem wykroczeń czy prawem karnym.

 • Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł

INTER Lokum dla Medycyny

Jesteś przedstawicielem branży medycznej, prowadzisz swój gabinet w domu lub mieszkaniu? Wybierz pakiet INTER Lokum dedykowany przedstawicielom służby zdrowia i ubezpiecz swoją nieruchomość razem z ryzykami stworzonymi specjalnie pod Twoją działalność.

Dom i Mieszkanie

W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania masz możliwość objęcia ochroną również domu w budowie, garażu czy ruchomości domowych. Proponujemy Ci jeden z dostępnych wariantów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk. Swój pakiet możesz też rozszerzyć o klauzule związane z Twoją działalnością leczniczą: ubezpieczenie torby medycznej czy agresję pacjenta.

 • Szeroki zakres ochrony
 • Wartość odtworzeniowa niezależnie od wieku budynku
 • Ochrona w przypadku braku okresowych przeglądów instalacji
 • Ryzyko przepięcia do pełnej sumy ubezpieczenia
 • Ochrona za zalanie w przypadku pozostawienia otwartych okien lub drzwi
 • Odpowiedzialność za pożar w sytuacji pozostawienia niewyłączonego żelazka, kuchenki czy niewygaszonego kominka
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Assistance domowy, medyczny, samochodowy w zakresie ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie domku letniskowego lub nagrobka w ramach jednej polisy
 • Ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania od kradzieży lub rabunku m.in. torebka, telefon, bagaż
 • Ubezpieczenie mienia służącego do prowadzenia działalności medycznej

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym zapewni Ci ochronę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w tym szkody związane z zalaniem ich mienia.

 • OC na terenie Polski oraz krajów Europy z możliwością rozszerzenia o Cały Świat
  (z wyłączeniem USA i Kanady)
 • OC za szkody:
  wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa
  powstałe wskutek zalania mienia osób trzecich – niezależnie od winy Ubezpieczonego
  powstałe w najmowanej nieruchomości
  powstałe w najmowanych ruchomościach domowych
 • Możliwość rozszerzenia o OC:
  osób zamieszkujących dom/mieszkanie na podstawie umowy najmu – OC Lokatora
  za szkody wyrządzone podczas amatorskiego uprawiania sportów
  za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem w celach rekreacyjnych konia
  za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu.

 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci
 • Ochrona na całym świecie

Asysta Prawna i Ochrona Prawna

Ubezpieczenie asysty prawnej i ochrony prawnej zapewni Ci pomoc w sprawach związanych z Twoim życiem prywatnym. W zależności od wybranego wariantu oferujemy telefoniczną asystę lub pokrycie kosztów pomocy prawnej w kwestiach związanych m.in z prawami rzeczowymi nieruchomości, prawem wykroczeń czy prawem karnym.

 • Bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej udzielane przez prawników
 • Ochrona prawna z sumą ubezpieczenia 10 000 zł

INTER Tour

Ubezpieczenie INTER Tour zapewnia kompleksową ochronę przez cały okres podróży i pobytu za granicą. Wybierz gotowy wariant ubezpieczenia lub skomponuj własny pakiet zawierający:

 • Zwrot kosztów leczenia za granicą
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia bagażu
 • OC w życiu prywatnym
 • Zwrot kosztów odwołania imprezy turystycznej lub rezerwacji biletów
 • Assistance
 • Ochronę dla osób uprawiających sporty wysokiego ryzyka

Elastyczny Pakiet INTER Tour to szeroki zakres ochrony podczas pobytu za granicą dla osób wyjeżdżających rekreacyjnie jak i zarobkowo.

Ubezpieczenie komunikacyjne